Rydych chi yn:  >   > 

Canllawiau Mynediad Amgueddfa Wlân Cymru

Cyngor i ymwelwyr anabl

Audio Version

[delwedd: Sain]

Gwrando ar fersiwn sain (1.2mb, MP3)

Symudedd

 • Mae 4 man parcio penodol ar gyfer pobl anabl yn y maes parcio cyntaf a welwch chi, cyn croesi'r bont.
 • Gofynnir i fysys adael teithwyr ar y ffordd y tu allan i'r fynedfa.
 • Mae llwybr gwastad sy'n hwylus i bawb rhwng y maes parcio a'r amgueddfa. Dylid nodi, fodd bynnag, bod y llwybr o'r ffordd i fynedfa'r amgueddfa ychydig bach yn serth a bod yna laswellt rhwng y maes parcio gorlif a'r fynedfa.
 • Mae dwy gadair olwyn ar gael yn y siop. Mater o'r cyntaf i'r felin gaiff falu yw hi ac nid oes modd eu harchebu ymlaen llaw, er y byddwn ni'n ystyried unrhyw geisiadau.
 • Mae seddi ar gael mewn gwahanol leoliadau o gwmpas yr amgueddfa. Holwch aelod o staff os oes angen lle i eistedd mewn unrhyw leoliad arall.
 • Mae lifft i'r llawr cyntaf yn y prif adeilad.
 • Mae cadair esgyn ar gael yn y Sied Wau i chi gael gwylio gweithwyr Melin Teifi wrth eu gwaith.

Pobl â Nam ar eu Clyw

 • Mae deunyddiau ysgrifenedig ansawdd uchel yn cyd-fynd â'r orielau a'r arddangosion.
 • Mae dehongliad gweledol o brif thema'r arddangosfa i'w weld yn amlwg.

Pobl â Nam ar eu Golwg

 • Mae dehongliadau sain yn cyd-fynd â nifer o arddangosion yr amgueddfa a defnyddir sain cefndir yn rhai o'r orielau.
 • Rhaid cadw lefel y golau'n isel yn rhai o'r orielau am resymau cadwraeth, ond mae'r llwybrau a'r paneli testun wedi eu goleuo.

Anawsterau Dysgu

 • Croesewir grwpiau ac unigolion ag anawsterau dysgu ac mae gweithgareddau arbennig ar gael ar eu cyfer os gwneir trefniadau ymlaen llaw.

Cyfleusterau

 • Mae caffi a siop yr amgueddfa'n hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwyn.
 • Lleolir toiledau'r anabl ger prif adeilad y dderbynfa ac yn y Ganolfan Adnoddau a Chasgliadau.
 • Mae cyfleuster newid cewynnau babanod yn nhoiledau'r merched yn yr amgueddfa.

C?n

 • Croesewir c?n tywys ym mhob rhan o'r safle.
 • Gellir cael dysglau yfed o'r caffi os gwneir cais.
 • Rhaid i g?n adael y safle i wneud eu busnes. Gofynnwch i'r staff am gyngor.

Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at: —

Elizabeth Power, Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Gwybodaeth

Dre-fach Felindre
Ebrill–Medi: 10am–5pm, pob dydd; Hydref–Mawrth: 10am - 5pm, Maw–Sad

Ffôn:
(029) 2057 3070

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.