Rydych chi yn:  >   > 
English

Canllawiau Mynediad Amgueddfa Wlân Cymru

Cyngor i ymwelwyr anabl

Audio Version

Sain
Gwrando ar fersiwn sain (1.2mb, MP3)

Symudedd

Pobl â Nam ar eu Clyw

Pobl â Nam ar eu Golwg

Anawsterau Dysgu

Cyfleusterau

C?n

Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at: —

Elizabeth Power, Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP