Digwyddiadau

DigwyddiadGrŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi

1.30pm-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Ffoniwch (01267) 281484 am fanylion - ebost littlebird07@aol.com

Ymunwch â Grŵp Bachu Tecstilau Teifi Ganol i ddysgu mwy am grefft gywrain creu rygiau.

Ymysg y sesiynau bydd arddangosiadau ymarferol a chyfle i roi cynnig ar sgiliau megis bachu rygiau, gwehyddu gyda gwŷdd pegiau a bachu clo.

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ail ddydd Sadwrn ac mae croeso i bawb.

18 Gorffennaf       

Cyfarfod grŵp

1, 15 a 29 Awst

Dewch â ffrind gyda chi. Darperir unrhyw hesian, offer a deunyddiau.

12 Medi

Dewch â phicnic a chael cyfle i gyfnewid deunyddiau.

26 Medi

Gwrandewch ar sgwrs Bette am ddechrau a gorffen rygiau, a’i chyngor craff!

10 a 24 Hydref

Anrhegion Nadolig: Crëwch bengwin neu goeden Nadolig i ddal drws neu orchuddio potel win. Darperir templedi ond dewch â’ch hesian eich hun.

7 Tachwedd  

Mwynhewch sgwrs ar liwio naturiol gyda Susan Martin.

21 Tachwedd

Prynhawn gydag Ann yn creu labeli anrhegion ac addurno bocsys a photeli ar gyfer y gwyliau.

5 Rhagfyr

Cyfarfod grŵp: Cofiwch ddod â phopeth rydych chi wedi’i greu dros y flwyddyn er mwyn i ni dynnu lluniau.

19 Rhagfyr

Cyfarfod Mins Peis Nadolig.

Digwyddiadau