Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
1 Ebrill31 Rhagfyr 2015
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
1 Ebrill31 Rhagfyr 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi
1.30pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau’r Nadolig
28 Tachwedd 2015
10am-3pm
Pawb / Mynediad am ddim
Digwyddiad
Cert Celf
130 Rhagfyr 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Wedi'i Ganslo
5 a 19 Rhagfyr
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn.
Digwyddiad
Noson Garolau
15 Rhagfyr 2015
6.30pm-8pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Addurniadau Bachog
19 Rhagfyr 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
19 Rhagfyr 2015
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Wedi'i Ganslo
2 a 16 Ionawr
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn.
Cwrs
Gwau â Gwŷdd Peg
16 Ionawr 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
16 Ionawr 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr. / Am Ddim
Cwrs
Gwehyddu Helyg: Basgedi Ffrâm Celtaidd
2223 Ionawr
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen am ddiwrnod neu £85 am ddeuddydd (yn cynnwys deunyddiau)
Digwyddiad
Creu Ffelt: Hetiau
2930 Ionawr
10am-4pm
Oedolion / £90 y pen am y ddau ddiwrnod (yn cynnwys deunyddiau)
Cwrs
Dysgu Crosio mewn Diwrnod
Wedi'i Ganslo
6 Chwefror 2016
10.30am-3.30pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Cert Celf
1620 Chwefror 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Pypedau Pren
1820 Chwefror 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Dosbarthiadau Crosio
Wedi'i Ganslo
20 Chwefror 2016
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn.
Cwrs
Cyflwyniad i Greu Matiau Rhacs
Wedi'i Ganslo
20 Chwefror 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
20 Chwefror 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am ddim
Cwrs
Gwehyddu Helyg: Basgedi Blodau
27 Chwefror 2016
10am-4pm
Oedolion / £40 y pen
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl i’r Teulu
5 Mawrth 2016
10am-3pm
Pawb / Am ddim
Cwrs
Dosbarthiadau Crosio
Wedi'i Ganslo
5 a 19 Mawrth
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn
Sgwrs
Cyflwyniad i Gadw Gwenyn: y dull naturiol
12 a 26 Mawrth
10.30am-3.30pm
Oedolion / £25 y pen
Cwrs
Ailgylchu
Wedi'i Ganslo
18 Mawrth 2016
10am-3pm
Oedolion / £30/£25 y pen (gostyngiadau)
Cwrs
Gweithdy Creu Blodau Haul
19 Mawrth 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Wedi'i Ganslo
19 Mawrth 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Planhigion Lliwgar!
30 Mawrth1 Ebrill 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Wedi'i Ganslo
16 Ebrill 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim