Cyfnod Allweddol 2, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Cyfnod Allweddol 3 & 4, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Cymeradwyo gan CBAC

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Athrawon

Cael y mwyaf o’ch ymweliad â’r Amgueddfa Wlân Genedlaethol

Amgueddfa Wlân Cymru

Dewch i ymweld â’r Amgueddfa am y diwrnod i archwilio’r posibiliadau thematig. Bydd y sesiwn yn cynnwys taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa a’i hadnoddau addysg, a blas ar y sesiynau i ysgolion. Mae hefyd yn cynnwys cyfle i gynnig adborth a chyfrannu at ddarpariaeth yr Amgueddfa yn y dyfodol.

Rhaid cael o leiaf 5 a dim mwy na 15 athro ar bob cwrs.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Athrawon

Technegau Tecstilau

Amgueddfa Wlân Cymru

Gellir cynnig y cwrs hanner diwrnod/diwrnod hwn fel HMS ysgol gyfan neu ar gyfer grŵp o athrawon tecstilau/celf/crefft. Mae’r sesiwn ymarferol yn archwilio technegau tecstilau fel ffeltio, defnyddio cwyr, gwehyddu a chwiltio, yn seiliedig ar ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cwricwlwm Cymreig. Gellir ei gynnal yn yr Amgueddfa neu yn eich ysgol – cysylltwch â ni am gostau.

Rhaid cael o leiaf 5 a dim mwy na 15 athro ar bob cwrs.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £100 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Addysg Oedolion, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Adnodd ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Amgueddfa Wlân Cymru

An online resource for Welsh learners at Mynediad,Sylfaen, Canolradd and Uwch levels. Gwau Geiriau encourages learners to visit the National Wool Museum and use its displays and resources to enhance the Welsh learning experience. Find out more about the Welsh Woollen Industry whilst improving language skills.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.