Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Swydda'r Wasg

Amgueddfa Cymru

oriel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
esgyrn deinasor
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
person mewn oriel
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
hen dren
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
oedolyn a phlentyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
dau fachgen yn gwisgo arfwisg rhufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
hen dren llechi
Amgueddfa Lechi Cymru
heislan
Amgueddfa Wlân Cymru

Croeso i swyddfa'r wasg Amgueddfa Cymru

Yma gallwch ganfod cysylltiadau i'r wasg, datganiadau i'r wasg, a gweld lluniau.

Mae Swyddog Cyfathrebu yn gyfrifol am bob un o'r saith amgueddfa genedlaethol.

Croesawn bob cais ffilmio a ffotograffiaeth. Os hoffech ffilmio neu dynnu ffotograffau yn un o'n hamgueddfeydd, cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu yr amgueddfa unigol.

Manylion Cyswllt

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfeiriad: Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
Hafan am Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol
Catrin Taylor
Ffôn: (029) 2057 3185
Ebost: catrin.taylor@amgueddfacymru.ac.uk

Swyddog Cyfathrebu
Lleucu Cooke
Ffôn: (029) 2057 3175
Ebost: lleucu.cooke@amgueddfacymru.ac.uk

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfeiriad: Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB
Hafan am Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Iwan Llwyd
Ffôn: (029) 2057 3486
Ebost: iwan.llwyd@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE
Hafan am Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Lleucu Cooke
Ffôn: (029) 2057 3175
Ebost: lleucu.cooke@amgueddfacymru.ac.uk

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfeiriad: Blaenafon, Torfaen NP4 9XP
Hafan am Big Pit

Swyddog Cyfathrebu
Kathryn Jenkins
Ffôn: (029) 2057 3666
Ebost: kathryn.jenkins@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfeiriad: Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe SA1 3RD
Hafan am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Swyddog Cyfathrebu
Marie Szymonski
Ffôn: (029) 2057 3616
Ebost: marie.szymonski@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfa Wlân Cymru

Cyfeiriad: Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Sir Gaerfyrddin SA44 5UP
Hafan am Amgueddfa Wlân Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Marie Szymonski
Ffôn: (029) 2057 3616
Ebost: marie.szymonski@amgueddfacymru.ac.uk

Amgueddfa Lechi Cymru

Cyfeiriad: Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn LL55 4TY
Hafan am Amgueddfa Lechi Cymru

Swyddog Cyfathrebu
Julie Williams
Ffôn: (029) 2057 3707
Ebost: julie.williams@amgueddfacymru.ac.uk