Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Darnau fideo

 1. Detholiad o ffilm a wnaethpwyd gan Gwmni Richard Thomas and Baldwin i ddathlu dyfodiad Eisetddfod Genedlaethol Cymru i Lyn Ebwy yn 1958. Yma gwelwn y paratoadau a gorymdaith a defodau'r Seremoni Gyhoeddi yn 1957.

  ( Hawlfraint: 'Corus Packaging Plus')

  Glyn Ebwy, 1958

 2. Darn o seremoni urddo aelod newydd i'r Wisg Werdd, Urdd Ofydd, gan yr Archdderwydd Meirion yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a'r Cylch, 2000. Delme Thomas, cyn chwaraewr rygbi dros Lanelli, Cymru a'r Llewod, sy'n cael ei anrhydeddu yma.

  Llanelli, 2000

 3. Darn o seremoni'r Cadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004. Dr Huw Meirion Edwards o Landre, Aberystwyth enillodd y Gadair am gerdd gaeth ar y testun 'Tir Neb'. Yr Archdderwydd oedd Robyn Llŷn a'r Arwyddfardd oedd Dyfrig ab Ifor. Gwnaethpwyd y Gadair gan Bob Davies.

  Seremoni'r Cadeirio, Casnewydd, 2004

 4. Darn o seremoni arwisgo'r Prif Lenor yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004. Annes Glynn o Riwlas, Bangor, enillodd y Fedal Ryddiaith am gyfrol o lên meicro, Symudliw. Yr Archdderwydd oedd Robyn Llŷn a'r Arwyddfardd oedd Dyfrig ab Ifor.

  Seremoni'r Fedel Ryddiaith, Casnewydd, 2004

 5. Darnau o seremonïau croesawu'r Gorseddau Celtaidd a'r Coroni yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004. Dr Jason Walford Davies, Bangor oedd yn fuddugol am bryddest ar y testun 'Egni'. Yr Archdderwydd oedd Robyn Llŷn; yr Arwyddfardd: Dyfrig ab Ifor; yr Utganwyr: Dewi Griffith a Paul Hughes; y Cofiadur: Jâms Niclas; Ceidwad y Cledd: Ray o'r Mynydd; Cyflwynydd y Corn Hirlas: Diane Ebo; Cyflwynydd y Flodeuged: Eleri Mai Hallett. Gwnaethpwyd y Goron gan Helga Prosser.

  Seremoni'r Coroni, Casnewydd, 2004