Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cysylltu â ni

Mae sawl ffordd i gysylltu â ni.

E-bost

Ffurflen ebost

Ffôn neu ffacs

(029) 2039 7951 / (029) 2057 3561

Llythyr

Ysgrifennwch, os gwelwch yn dda, at y Curadur priodol a'i anfon i'r cyfeiriad canlynol:

Amgueddfa Cymru
Adran Ddiwydiant
Y Ganolfan Gasgliadau
Heol Crochendy
Parc Nantgarw
CF15 7QT