Amgueddfa Cymru

Hafan

Arddangosfeydd

David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist
Arddangosfa
Bregus?
cardiff
18 Ebrill4 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Chalkie Davies: ei stamp ar yr NME
cardiff
9 Mai6 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Deinosor Cymreig Newydd © Bob Nicholls
Arddangosfa
Deinosor Cymreig Newydd
cardiff
9 Mehefin6 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Mi wela i... Natur
Arddangosfa
Mi wela i... Natur
cardiff
19 Gorffennaf 20143 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Adriano Candelori
swansea
21 Mawrth11 Gorffennaf 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Arddangosfa
Portreadau Cedric Morris
cardiff
14 Mawrth27 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Olion y Llechi
slate
12 Mai10 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
#NofioEryri
slate
20 Gorffennaf2 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cymru yn y Gofod
swansea
24 Hydref 201513 Mawrth 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Byd Gwaith: Rygbi
swansea
12 Medi1 Tachwedd 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Cofroddion a’r Bêl Hirgron
cardiff
8 Medi15 Tachwedd 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
wool
1 Medi 20151 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Codi’r Bar
swansea
830 Awst 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Ein Taith i’r Byd Newydd
swansea
25 Gorffennaf11 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Pabi’r Coffáu
swansea
4 Gorffennaf4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Gwobr Jane Phillips
swansea
426 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt
swansea
20 Mehefin4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
orchestrion cloddio Capten arthur Edwards
Arddangosfa
Arddangosfa Dai Tomi
bigpit
16 Chwefror6 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Angau o’r Awyr
roman
31 Ionawr15 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
cardiff
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
cardiff
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
cardiff
Dyddiau Gwner 1pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
stfagans
"Pob Dydd Sul", 11 Ionawr13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
wool
1 Ebrill1 Medi 2015
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
wool
1 Ebrill1 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
wool
1 Ebrill1 Medi 2015
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
wool
1 Ebrill1 Medi 2015
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
wool
1 Ebrill1 Medi 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
wool
1 Ebrill1 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
stfagans
810 Ebrill, 2931 Gorffennaf, 67, 1921, 2628 Awst, 1920 Medi a 1415 Tachwedd
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
stfagans
11 Ebrill, 9 Mai, 13 Mehefin, 11 Gorffennaf, 8 Awst a 12 Medi
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
stfagans
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Teithiau Tywys Bregus? Am Ddim
cardiff
Pob ddydd Mercher, 22 Ebrill4 Hydref 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
slate
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
stfagans
2 Mai, 13 Mehefin, 29 Awst a 1 Hydref
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi
wool
1.30pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Patrymau Perffaith
slate
2015-05-28, 2015-07-30, 2015-08-20, 2015-09-24,, 28 Mai24 Medi 2015
2 - 3pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
stfagans
21 Mehefin a 17 Medi
10am-3pm
18+ / £40
Digwyddiad
Etifeddiaeth y Cyfnod Cythryblus
cardiff
27 Mehefin a 11 Gorffennaf
10a-4pm
Oedolion a phobl yn eu harddegau / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
cardiff
1 Gorffennaf 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws.
Digwyddiad
Diwrnod Agored: Darpar Ymddiriedolwyr ac Is-Lywydd
slate
1 Gorffennaf 2015
2yh-6yh
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
2 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Gwyr: y Gitarydd Morgan Szymanski
swansea
2 Gorffennaf 2015
7.30pm
Pawb / £13 y pen
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
cardiff
3 Gorffennaf 2015
2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Mynd ar Wyliau
swansea
3 Gorffennaf 2015
10.30am - 12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored: Darpar Ymddiriedolwyr ac Is-Lywydd
cardiff
3 Gorffennaf 2015
2yh-6yh
Oedolion / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
stfagans
4 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
swansea
4 Gorffennaf 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Flynyddol Cymdeithas Rhosod y Rhondda
stfagans
4 a 5 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Môr-ladron Amser
stfagans
4 a 5 Gorffennaf 2015
11am-3pm
Teuluoedd / £1 y pen
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
4 a 18 Gorffennaf
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Sgwrs
Cwpwrdd Hynodion: Amgueddfeydd ac Anableddau
swansea
6 Gorffennaf 2015
6pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Lansiad Llwybr y Castell
stfagans
610 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Make an Aria
stfagans
7 Gorffennaf 2015
2pm, 3.30pm
12 Oed + / Am Ddim
Deinosor Cymreig Newydd © Bob Nicholls
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs y Gwyddorau Naturiol - Deinosor Cymreig Newydd
cardiff
7 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
stfagans
8 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
9 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Fragu
stfagans
11 Gorffennaf 2015
9.30am - 5 pm
18+ yn unig / £120
Digwyddiad
Hwyl i’r teulu ar y ddôl
cardiff
11 Gorffennaf 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Jigso
swansea
11 Gorffennaf 2015
10.30am - 12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Gemwaith Trawiadol
swansea
11 Gorffennaf 2015
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Sioe Awyr Genedlaethol Cymru
swansea
11 a 12 Gorffennaf 2015
11am - 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Gwin Gwledig
stfagans
12 Gorffennaf 2015
9.30am-1pm
18+ yn unig / £70
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Cwrw Danadl
stfagans
12 Gorffennaf 2015
2pm - 5.30pm
18+ yn unig / £70
Sgwrs
Tu ôl i'r Llenni: Ystafelloedd y Gweision
stfagans
12 Gorffennaf 2015
2pm-3pm Saesneg 3pm-4pm Cymraeg
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Arwerthiant Ail-law ar Amrant
swansea
12 Gorffennaf 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
swansea
12 Gorffennaf 2015
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: The Magic of Flight (U 1996)
swansea
12 Gorffennaf 2015
2.30pm
Pawb / Am Ddim
 Ffosil Lepidodentron aculaetum
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol
cardiff
14 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn yr Haf
stfagans
15 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
stfagans
15 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
16 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Geraint Cunnick yn trafod dylanwad ffotograffau Chalkie Davies
cardiff
17 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
stfagans
18 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Matiau Rhacs – Creu Blodau
wool
18 Gorffennaf 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Diwrnod Darganfod – Gŵyl Archaeoleg
cardiff
18 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Waterloo – Profiadau ac Atgofion
swansea
18 Gorffennaf 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Creu Ffansîn i Deuluoedd
cardiff
18 a 19 Gorffennaf 2015
11am-4pm
Oed 14+ / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Dawns
swansea
18 a 19 Gorffennaf 2015
11am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Anturiaethau Idaho Evans!
roman
1831 Gorffennaf 2015
Llun-Sadwrn 11am-4pm, Sul 2-4pm.
Teuluoedd / £1 y plentyn.
Digwyddiad
Helfa Drysor yr Haf
cardiff
18 Gorffennaf30 Awst 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Canolfan Ddarganfod Clore – Sesiynau Ymarferol
cardiff
1819, 2526 Gorffennaf, 12, 89, 1516, 2223 a 2931 Awst
11.30am a 2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Recordiau Spillers ar y deciau
cardiff
19 Gorffennaf 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
cardiff
19 Gorffennaf 2015
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Geir Sir Forgannwg
stfagans
19 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
wool
19 Gorffennaf 2015
1pm-4pm
Oedolion / £20 y pen
Digwyddiad
5 Diwrnod o Fwyndoddi
stfagans
2024 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pythefnos y Glowyr
bigpit
2031 Gorffennaf 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Cadwraeth Papur
cardiff
21 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Creu Ffansîn i Deuluoedd
cardiff
2124 Gorffennaf 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Darganfod - Gŵyl Archaeoleg
stfagans
22 Gorffennaf 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
stfagans
22 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
23 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll: Peryglon y Pwll
swansea
2325 Gorffennaf 2015
11.30am, 1pm a 2.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Archaeoleg: Mosaig
roman
25 Gorffennaf 2015
2pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Creu mosaig
roman
25 Gorffennaf 2015
10am-12pm and 2pm-4pm.
Teuluoedd / £3 y pen
Digwyddiad
Helfa Bryfed ar y Domen Fawr
bigpit
25 Gorffennaf 2015
11.30am-1pm a 2pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Pysgota
stfagans
25 a 26 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai i'r Teulu: Goleuni! Dathliadau Blwyddyn Ryngwladol Goleuni 2015
cardiff
25 Gorffennaf a 15 Awst
11am, 1pm & 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cert Celf
Digwyddiad
Cert Celf
stfagans
2526 Gorffennaf, 12, 89, 1516 a 2223 Awst
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
wool
25 Gorffennaf30 Awst 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Llwybr Cracio Cod y Llygod
swansea
25 Gorffennaf30 Awst 2015
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Natur
stfagans
28 Gorffennaf, 1011 a 17 Awst
o 11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Haf o Lechen
slate
27 Gorffennaf31 Awst 2015
1-4pm
Teuluoedd / Crefftau i blant £1
Cerflun bach manwl o gi
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
cardiff
28 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio i'r Teulu: Hanes Natur
cardiff
29 Gorffennaf 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Ysbrydion Castell Sain Ffagan
stfagans
29 Gorffennaf
21.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £12.50 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
30 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith Iaith: Orielau Celf
cardiff
30 Gorffennaf 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Baneri a Byntin - Gloynnod Byw a Mor-ladron
wool
30 Gorffennaf1 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Awyrennau Papur Cŵl
swansea
30 Gorffennaf1 Awst 2015
12.30pm - 3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
cardiff
31 Gorffennaf 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Cerddoriaeth o Sbwriel
cardiff
1 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
1 Awst 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
swansea
1 Awst 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Ail-greu'r Gorffennol
bigpit
1 a 2 Awst 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Celf y Môr
swansea
1 a 2 Awst 2015
12.30pm - 3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Y Rhufeiniaid Cyffredin
roman
120 Awst 2015
Llun-Sadwrn 12pm-4pm, Sul 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr y Llengfilwyr
roman
120 Awst 2015
Llun-Sadwrn 10am-5pm, Sul 2-5pm.
Teuluoedd / £1 y plentyn.
Digwyddiad
Cardiau Post a Phropaganda
stfagans
35 Awst 2015
11am-2pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
stfagans
316 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Biologia Centrali Americana
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs y Gwyddorau Naturiol
cardiff
4 Awst 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
stfagans
4 a 67 Awst
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
stfagans
4 a 67 Awst
2 - 3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Digwyddiad
Cydweithio gyda Clai
cardiff
47 Awst 2015
11am-1pm, 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
stfagans
5 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
stfagans
5 Awst 2015
2-3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Digwyddiad
Cwis MAWR yr Haf
swansea
5 Awst 2015
2pm
Oed 7 - 11 / Am Ddim
Ystlym
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
stfagans
10, 12, 17, 19 a 26 Awst
8.45pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
6 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i... Natur: Gweithdy i’r Teulu - Ar lan y môr – gwymon ac anifeiliaid
cardiff
6 Awst 2015
1pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dalwyr Haul CD
swansea
68 Awst 2015
12.30pm - 3.30pm
Teuluoedd / Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Cerddoriaeth o Sbwriel
cardiff
8 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Muzzleloaders
stfagans
8 a 9 Awst 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
swansea
9 Awst 2015
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Peiriant Creu Rhaff
swansea
1016 Awst 2015
12.30pm - 3.30pm
Teuluoedd / Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Cydweithio gyda Clai
cardiff
1114 Awst 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth a Rhyfel
stfagans
1114 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis MAWR yr Haf
swansea
12 Awst 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Gerdyn Post, Telegram neu Lythyr: cyfarthrebu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
stfagans
13 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
13 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Collage Coed Teulu
wool
1315 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Sut i Greu Gardd Flodau
stfagans
Wedi'i Ganslo
14 a 15 Awst 2015
2pm-3pm 3pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llinynnau Pwrs a Phwyntiau
stfagans
14 a 15 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Dr Joseph Parry: Pencerdd
swansea
15 Awst 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Bostfeistres.
stfagans
15 a 16 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Môr-Ladron
swansea
15 a 16 Awst 2015
11am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffotograffiaeth i Deuluoedd
cardiff
1821 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis MAWR yr Haf
swansea
19 Awst 2015
2pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
20 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll: Peryglon y Pwll
swansea
2022 Awst 2015
11.30am, 1pm, 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri
stfagans
2023 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Rhufeiniaid vs Y Celtiaid
roman
22 a 23 Awst 2015
10am-5pm
Pawb / £3 y pen, plant dan 3 am ddim.
Digwyddiad
Ffilm y Gwyliau: Wreck-it Ralf 3D (PG 2012)
swansea
23 Awst 2015
2pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Ffotograffiaeth i Deuluoedd
cardiff
2528 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio i'r Teulu: Hanes Natur
cardiff
26 Awst 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis MAWR yr Haf
swansea
26 Awst 2015
2pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
27 Awst 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Tecstil Llan-gors
cardiff
27 Awst 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Blychau Trychfilod
wool
2729 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
cardiff
28 Awst 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cerrig Cyfeillgar
swansea
2831 Awst 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs y Gwyddorau Naturiol
cardiff
1 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
cardiff
4 Medi 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
stfagans
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
cardiff
4 Medi 2015
2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Roald Dahl
swansea
4 Medi 2015
10.30am - 4pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Maggie’s Culture Crawl
swansea
4 Medi 2015
8pm-12pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hydref yn y ddôl drefol
cardiff
5 Medi 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
swansea
5 Medi 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
stfagans
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
5 a 19 Medi
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Sgwrs
Anabledd a Chymdeithas Ddiwydiannol ar y Sgrin: The Citadel
swansea
6 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol
cardiff
8 Medi 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
cardiff
11 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Casglwr Afalau
wool
12 Medi 2015
10am-1pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
stfagans
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Hambwrdd Helyg
wool
12 Medi 2015
1.45pm-4.45pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Paentio Plât
swansea
12 Medi 2015
10.30am - 12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Platiau vintage
swansea
12 Medi 2015
1.30pm
Ymarferol / £5 y pen
Digwyddiad
Taith y Tir
bigpit
12 a 13 Medi 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
swansea
13 Medi 2015
12pm - 3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Basged Helyg Draddodiadol
wool
13 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen
Digwyddiad
Marchnad y Marina
swansea
13 Medi 2015
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Drysau Agored Cadw: Gwrthrych dan Sylw
swansea
13 Medi 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Roald Dahl
swansea
13 Medi 2015
12pm - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Anabledd a Chymdeithas Ddiwydiannol ar y Sgrin: My Left Foot
swansea
13 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Wilfred De Winton
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
cardiff
15 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Dywys o gwmpas yr Amgueddfa gyda’n Crefftwr
wool
16 Medi 2015
2pm-3.30pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Y Telynor Dall, John Parry (bu f.1782)
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
cardiff
18 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
cardiff
19 Medi 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
stfagans
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Bachu Clo
wool
19 Medi 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Beachwatch
cardiff
19 Medi 2015
11.30am-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
John Toland, ffrind Sophia o Hannover, Heretic a Ffugiwr
swansea
19 Medi 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Patagonia
swansea
19 Medi 2015
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Dros y Don i Batagonia
swansea
19 Medi 2015
12pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Dathlu 150 Mlwyddiant y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia
swansea
19 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Celf y Môr
swansea
19 Medi 2015
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Cwlwm Cenedl: straeon i uno Pontiets a’r Paith
swansea
19 Medi 2015
3.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
wool
20 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Patagonia (15 2010)
swansea
20 Medi 2015
Oed 15+ / Am Ddim
Powlen Caergwrle
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
cardiff
22 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
swansea
22, 29 Medi, 6, 13 a 20 Hydref
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Dywys o gwmpas yr Oriel Decstilau gyda’n Curadur
wool
23 Medi 2015
2pm-3.30pm
Oedolion / Am ddim
Sgwrs
Darlith Flynyddol
roman
23 Medi 2015
7pm
Oedolion / £5 y pen.
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith Iaith: Celf yng Nghymru 1500-1800
cardiff
24 Medi 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
cardiff
25 Medi 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
stfagans
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cymru a’r Canol Oesoedd
swansea
26 Medi 2015
2.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
stfagans
26 a 27 Medi 2015
Oedolion / Am Ddim
Llyfrgell Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell
cardiff
29 Medi 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Cynhadledd Arddangosfa Bregus?
cardiff
30 Medi 2015
10am-5pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
cardiff
30 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Hydref
swansea
2 Hydref 2015
10.30am - 12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
swansea
3 Hydref 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach Abertawe
swansea
3 a 4 Hydref 2015
11am - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Hanes Lleol a Theuluol
swansea
10 Hydref 2015
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dangos a Dweud mewn 60 Eiliad
swansea
10 Hydref 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
swansea
10 a 11 Hydref 2015
11am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
swansea
11 Hydref 2015
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Paddington (PG, 2015)
swansea
11 Hydref 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Ymgyrch Agincourt, 1415
swansea
17 Hydref 2015
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pen-blwydd Hapus i’r Glannau yn 10 oed!
swansea
17 Hydref 2015
12pm - 4pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Dawnsio Dandiya
swansea
18 Hydref 2015
6pm - 9pm
Teuluoedd / £2 Oedolion £1 Plant
Digwyddiad
Sioe Wyddoniaeth: Sut i Archwilio’r Gofod
swansea
24 Hydref 2015
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr Cysawd yr Haul
swansea
24 Hydref1 Tachwedd 2015
10am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tair Roced Cŵl
swansea
24 Hydref1 Tachwedd 2015
12.30pm - 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Hanner Tymor
bigpit
2630 Hydref 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Uplands
swansea
31 Hydref 2015
11am
Taith - Hawdd / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Hyll Calan Gaeaf
swansea
31 Hydref 2015
12pm - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Ofn i’r Teulu
swansea
31 Hydref 2015
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau’n £2.50 y pen
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Marina Abertawe
swansea
1 Tachwedd 2015
2pm
Taith - Hawdd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Big Hero 6, 3D (PG, 2014)
swansea
1 Tachwedd 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
stfagans
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit
bigpit
12 Rhagfyr 2015
11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim