Arddangosfeydd

Anatomic Explosions
Arddangosfa
Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Tachwedd 201520 Mawrth 2016
Pawb / Am Ddim
Smiths Map (Cover Image Only)
Arddangosfa
Cofnodi’r Creigiau: Mapiau Rhyfeddol William Smith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Medi 201528 Chwefror 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cymru yn y Gofod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Hydref 201513 Mawrth 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Mi wela i... Natur
Arddangosfa
Mi wela i... Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 20143 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Gwlân Mynyddoedd Cambria: Her Ddylunio a Chreu 2015
Amgueddfa Wlân Cymru
27 Tachwedd 20159 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Thomas Henry Thomas
Arddangosfa
Adnabod Artist: Thomas Henry Thomas (1839-1915)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Medi 201522 Mai 2016
Pawb / Am Ddim
Augustus John
Arddangosfa
Artist in Focus: Augustus John
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Tachwedd 201530 Medi 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Chwefror31 Mawrth 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
penglog crisial
Arddangosfa
Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Ionawr30 Hydref 2016
Pawb / oedolion £7, gostyngiadau £5, plant 16 ac iau am ddim
Arddangosfa
Beth sydd tu ôl i’r llenni?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Tachwedd 201510 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Pabi’r Coffáu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Hydref 201513 Mawrth 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Deg allan o Ddeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Hydref 201531 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
Amgueddfa Wlân Cymru
22 Medi 201531 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
#NofioEryri
Amgueddfa Lechi Cymru
20 Gorffennaf 201511 Mawrth 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Tros Ryddid Ac Ymerodraeth
Amgueddfa Lechi Cymru
20 Gorffennaf 201529 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
"Pob Dydd Sul"
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill31 Rhagfyr 2015
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill31 Rhagfyr 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
Amgueddfa Lechi Cymru
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
1.30pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dyddiau Gwner 1pm-4pm (yn ystod tymor ysgol) dim sesiwn at 4 Rhagfyr
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Stori a Chân yn Gymraeg i Fabanod
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Pod dydd Iau ystod y tymor ysgol
9.30am-11am
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Undydd Helyg Nadoligaidd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Tachwedd 2015
10am-4pm
Oedolion / £60
Digwyddiad
Ffair Aeaf
Amgueddfa Lechi Cymru
29 Tachwedd 2015
11am - 3pm
Teuluoedd / Codir ffi fechan i weld Sion Corn ac i'r crefftau
Digwyddiad
Paratoi’r Pwdin Plwm
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Tachwedd 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
130 Rhagfyr 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gof Preswyl
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2, 4, 11, 14, 16, 21, 23, 30 Rhagfyr 2015, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 a 29 Ionawr
10am-11am, 12pm-1pm, 2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Rhagfyr 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Rhagfyr 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Y Nadolig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Rhagfyr 2015
10.30am-12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
4 Rhagfyr 2015
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Hwyl yr Ŵyl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Rhagfyr 2015
12 - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Taith o Gwmpas Cysawd yr Haul
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Rhagfyr 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Rhagfyr 2015
11am
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 a 6 Rhagfyr 2015
11am, 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Nadolig y Rhyfel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 a 6 Rhagfyr 2015
11am - 1pm / 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
5 a 19 Rhagfyr
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn.
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Get Santa (U: 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Rhagfyr 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Rhagfyr 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Rhagfyr 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Gerddoriaeth Gregynog: Xavier de Maistre, telyn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Rhagfyr 2015
7.30pm
Pawb / Tocynnau’n £20, £10 i bobl ifanc (dan 18 oed)
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
911 Rhagfyr 2015
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / £5.50
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Rhagfyr 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadolig yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Rhagfyr 2015
7pm
Oedolion / £3.50 y pen
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Rhagfyr 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
12 Rhagfyr 2015
11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Teuluoedd / £5 y plentyn
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
12 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl yr Ŵyl i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Rhagfyr 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Saturnalia
Digwyddiad
Saturnalia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
12 Rhagfyr 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sêr Sgleiniog
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 a 13 Rhagfyr 2015
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am, 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Rhagfyr 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: A Wonderful Christmas Time (15: 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Rhagfyr 2015
2.30pm
Oed 15+ / Am Ddim
Sgwrs
Cacennau Creadigol Nadoligaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Rhagfyr 2015
12.30pm a 2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Noson Garolau
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Rhagfyr 2015
6.30pm-8pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Gwinwydd Addurniadol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Rhagfyr 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Rhagfyr 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Carolau yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Rhagfyr 2015
3pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Rhagfyr 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: It’s a Wonderful Life (U: 1946)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Rhagfyr 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Rhagfyr 2015
7:15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Siôn Corn yn y Pwll
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
19 Rhagfyr 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / £5 y plentyn
Cwrs
Addurniadau Bachog
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Rhagfyr 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Rhagfyr 2015
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Sgwrs
Byddinoedd 1914
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Rhagfyr 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwledd Heuldro’r Gaeaf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 a 20 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1922 Rhagfyr 2015
11am, 1pm & 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Rhagfyr 2015
7:15pm
12 oed + (Rhaid bod nifer derbynniol o oedolion yn / £15 y tocyn
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: Frozen (PG: 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Rhagfyr 2015
11am (cydganu) a 2pm (3D)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Creigiau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 a 23 Rhagfyr 2015
11am-1pm, 2pm-4pm
Teulueodd / Am Ddim
Digwyddiad
Calendr Roced
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2731 Rhagfyr 2015
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Creigiau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2931 Rhagfyr 2015
11am-1pm, 2pm-4pm
Teulueodd / Am Ddim
Digwyddiad
Calendr Roced
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 a 3 Ionawr 2016
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
2 a 16 Ionawr
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn.
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Star Wars: Episode IV – A New Hope (U: 1977)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Ionawr 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Datguddio Peirianneg- Taith ac Arddangosiad Arbennig AM DDIM
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
57, 1214, 1921 a 2628 Ionawr
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Ionawr 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pypedau Hosan y Fari Lwyd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 a 10 Ionawr 2016
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Chwarae’r Llwyau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Ionawr 2016
12:30pm-3:30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Ionawr 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Ionawr 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12, 19, 26 Ionawr, 2, 9 a 23 Chwefror
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Cyrens Duon ac Eirin Mair
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
penglog crisial
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio – Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Ffrwydrad Tawel - Iaith, gwleidyddiaeth a chelf.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Yn ôl troed Dewi Sant: Dinas-Ranbarth?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Ionawr 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Gwau â Gwŷdd Peg
Amgueddfa Wlân Cymru
16 Ionawr 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Wlân Cymru
16 Ionawr 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Jariau Cadw
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Ionawr 2016
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Jariau’r Sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Ionawr 2016
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Ionawr 2016
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Home 3D (U: 2015)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Ionawr 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
penglog crisial
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio – Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Digwyddiad
Seminar arddangosfa Ifor Davies: St Agnes' Eve - Perfformiad miniatur.
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Ionawr 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Wylio’r Sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Ionawr 2016
7pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Estroniaid!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Ionawr 2016
7.30pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Gwehyddu Helyg: Basgedi Ffrâm Celtaidd
Amgueddfa Wlân Cymru
2223 Ionawr
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen am ddiwrnod neu £85 am ddeuddydd (yn cynnwys deunyddiau)
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa: Augustus a Gwen John
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Ionawr 2016
10.30am
Oedolion / Mae mynediad yn £10, gallwch dalu ar y drws (os oes llefydd ar ôl).
Digwyddiad
Diwrnod Seryddiaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Ionawr 2016
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Prydain a’r Gofod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Ionawr 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cromen y Sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Ionawr 2016
12pm, 1pm, 2pm a 3pm
Oed 7+ / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Ionawr 2016
11.30am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Smiths Map (Cover Image Only)
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Ionawr 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ionawr 2016
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Ionawr 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Ffelt: Hetiau
Amgueddfa Wlân Cymru
2930 Ionawr
10am-4pm
Oedolion / £90 y pen am y ddau ddiwrnod (yn cynnwys deunyddiau)
Digwyddiad
Ysu i fod yn archaeolegydd?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Ionawr 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Noson yng nghwmni Astronot Cyntaf Prydain
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Ionawr 2016
6.30pm
Pawb / Tocynnau: cyn y Nadolig £5 (£3 plant dan 16), ar ôl y Nadolig £7.50 (£4.50).
Digwyddiad
Straeon ger y Tân: Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 a 31 Ionawr 2016
Teuluoedd / Am Ddim
Wythnos Adar
Digwyddiad
Big Garden Birdwatch
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 a 31 Ionawr 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i...Natur Big Garden Birdwatch
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Ionawr 2016
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Y Gofod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Chwefror 2016
10.30am - 12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Chwefror 2016
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Chwefror 2016
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Dysgu Crosio mewn Diwrnod
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
6 Chwefror 2016
10.30am-3.30pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Imbolc – taniwch gannwyll Geltaidd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Crefftau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Chwefror 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Chwefror 2016
11am-4.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Chwefror 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio – Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Chwefror 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ergydion o’r Awyr: Asteroidau a Chomedau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Chwefror 2016
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr y Lleuad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1321 Chwefror 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Ail-Law San Ffolant
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Chwefror 2016
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Chwefror 2016
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Chwefror 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gemau Canoloesol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1517 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tiwb Gwylio’r Sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1521 Chwefror 2016
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Chwefror 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai Celf i’r Teulu: Ffrwydrad Tawel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1619 Chwefror 2016
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai Trysorau ac Anturiaethau i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1619 Chwefror 2016
11am-1pm a 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
1620 Chwefror 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Rhosod Te Hybrid
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
penglog crisial
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio – Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Chwefror 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach
Amgueddfa Lechi Cymru
1719 Chwefror 2016
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth y Gofod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1720 Chwefror 2016
11.30am, 1pm a 3pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Pypedau Pren
Amgueddfa Wlân Cymru
1820 Chwefror 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
20 Chwefror 2016
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn.
Cwrs
Cyflwyniad i Greu Matiau Rhacs
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
20 Chwefror 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Chwefror 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa: Morfydd Llwyn Owen ac Ernest Jones
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Chwefror 2016
10.30am
Oedolion / Mae mynediad yn £10, gallwch dalu ar y drws (os oes llefydd ar ôl).
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Cinderella (U: 2015)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Map Smith
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Chwefror 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Chwefror 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Chwefror 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Sgwrs
Seminar arddangosfa Ifor Davies:Trafodaeth ar Gadwraeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Chwefror 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwanwyn yn yr Ardd Lysiau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Chwefror 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Gwehyddu Helyg: Basgedi Blodau
Amgueddfa Wlân Cymru
27 Chwefror 2016
10am-4pm
Oedolion / £40 y pen
Sgwrs
Dirgelion Cysawd yr Haul
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Chwefror 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio’r Gofod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 a 28 Chwefror 2016
11.30am a 2.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Cennyn Pedr
Digwyddiad
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Mawrth 2016
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Cennyn Pedr
Digwyddiad
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Mawrth 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mawrth 2016
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Digwyddiad
Seminar arddangosfa Ifor Davies: Cofio Perfformio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mawrth 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl i’r Teulu
Amgueddfa Wlân Cymru
5 Mawrth 2016
10am-3pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Menywod: Duwiesau Celtaidd neu Fenywod yr Oes Haearn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Mawrth 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Mawrth 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Parti Dydd Gŵyl Dewi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mawrth 2016
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
5 a 19 Mawrth
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Mawrth 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Sgwrs
Merched mewn Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Mawrth 2016
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hau Hadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Diwrnodau profi wyna yn Sain Ffagan
Cwrs
Diwrnod Profi Ŵyna
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9, 13, 16 a 20 Mawrth
8.30am - 4pm
18+ / £90
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Digwyddiad
Seminar arddangosfa Ifor Davies:Ffrwydrad Tawel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Mawrth 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyflwyniad i Gadw Gwenyn: y dull naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
12 a 26 Mawrth
10.30am-3.30pm
Oedolion / £25 y pen
Digwyddiad
Ymarfer yr Ymennydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Mawrth 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Mawrth 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Mawrth 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Ailgylchu
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
18 Mawrth 2016
10am-3pm
Oedolion / £30/£25 y pen (gostyngiadau)
Fair Rosamund - Dante Gabriel Rossetti (1861)
Digwyddiad
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Rosamund Deg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mawrth 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Lofrudd yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mawrth 2016
7pm (drysau’n agor 6.30pm)
Oed 16+ / £25
Cwrs
Gweithdy Creu Blodau Haul
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Mawrth 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
19 Mawrth 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mawrth 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Basg Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2528 Mawrth 2016
11am - 2pm
Teuluoedd / £2.50 y plentyn
Digwyddiad
Helfa Wyau Pasg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2528 Mawrth 2016
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Celf a Rhyfel: Creu Mwclis
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2831 Mawrth 2016
11am - 1pm & 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni yn y Llyfrgell
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mawrth 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd Gwyllt a Phlanhigion Pwysig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Mawrth1 Ebrill 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai Trysorau ac Anturiaethau i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mawrth1 Ebrill 2016
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pigio Planhigion Ifanc Allan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Hanes Natur i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Mawrth 2016
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Planhigion Lliwgar!
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Mawrth1 Ebrill 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
31 Mawrth 2016
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
16 Ebrill 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Y Frwydr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 a 29 Mai 2016
18.00 - 21.00
Pawb / Oedolion £10, Plant £5 (i fyny at 16)