English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Arddangosfeydd

Arddangosfa
Cychwyn Cofio
Amgueddfa Lechi Cymru
30 Mehefin 2014–26 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Mi wela i... Natur
Arddangosfa
Mi wela i... Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2014–3 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Hydref 2014–15 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim
Calch
Arddangosfa
Calch
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Rhagfyr 2014–29 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim
gwydr stiwdio gan Marinot
Arddangosfa
Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Rhagfyr 2014–7 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Delweddau y diwydiant Llechi
Arddangosfa
Delweddau Diwydiant
Amgueddfa Lechi Cymru
19 Ionawr–30 Ebrill 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ionawr–19 Ebrill 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Byw ar Bwys y Môr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Ionawr–22 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Angau o’r Awyr
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
31 Ionawr–15 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Arddangosfa Dai Tomi
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 Chwefror–6 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Arddangosfa
Portreadau Cedric Morris
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mawrth–27 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Adriano Candelori
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mawrth–12 Gorffennaf 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Wallace & Gromit: Fan Fara Top Bun, Motor Beic a Cherbyd Ochr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth–12 Ebrill 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Byd Gwaith: Rygbi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth–31 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Sandfields: Cymuned a Adeiladwyd ar Ddur
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Ebrill–14 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Ebrill–4 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
‘Rheol 50cm’ Bendith neu felltith?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
628 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin–4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Teithiau Tywys o gwmpas yr Amgueddfa
Amgueddfa Wlân Cymru
11 Gorffennaf 2010–31 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosiad Hollti Llechi
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
Amgueddfa Lechi Cymru
1 Ionawr 2013–1 Medi 2015
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Gorffennaf 2013–28 Mawrth 2015
10.30yb - 3yp
Pawb / Am Ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Gorffennaf 2013–11 Gorffennaf 2015
10am - 10pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Gorffennaf 2013–15 Tachwedd 2015
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngor Cymuned Celfyddydau Teifi Ganol
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Chwefror 2014–1 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Gorffennaf 2014–26 Hydref 2016
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Hydref 2014–30 Medi 2015
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Ionawr–27 Mawrth 2015
Dyddiau Gwner 1pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Ionawr–13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cwyr, Cadach a Gwlân Cotwm
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Chwefror a 14 Mawrth 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crosio i Ddechreuwyr
Amgueddfa Wlân Cymru
21 Chwefror, 7 a 21 Mawrth 2015
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Bugail
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Chwefror–1, 7–8, 14–15 a 21–22 Mawrth 2015
11am a 2pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mawrth 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3, 10, 17 a 24 Mawrth 2015
10.30am-12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Cyflwyniad i Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Ganslo
6 Mawrth 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mawrth 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mawrth 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Y Gwanwyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mawrth 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Yng Nghwmni'r Curaduron
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Mawrth 2015
2pm
Oedolion / Nifer cyfyngedig
Digwyddiad
Beth Sydd Tu ôl i'r Pared?
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 a 7 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Basged Wyddelig
Amgueddfa Wlân Cymru
6, 13 a 20 Mawrth 2015
1pm-4pm
Oedolion / £45 y pen (a thâl bach am y deunyddiau).
Digwyddiad
Gweithdy Gwau Sannau
Amgueddfa Wlân Cymru
6, 13 a 20 Mawrth 2015
1pm-4pm
Pawb / £30 am y tri sesiwn
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mawrth 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Mawrth 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
I Spy... Nature
Digwyddiad
Mi Wela i... Natur gyda Gwyddonwyr yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Mawrth 2015
11am, 1pm a 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau: Still the Enemy Within a Pride
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
7 Mawrth 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Mawrth 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
7 Mawrth 2015
7pm - 9pm
12 Oed + (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedoli / £15 y tocyn
Digwyddiad
Pythefnos Masnach Deg – Diwrnod o Hwyl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mawrth 2015
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Teuluoedd a’r Rhyfel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Mawrth 2015
11-1pm, 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ymarfer yr Ymennydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Mawrth 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Mawrth 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Briodas
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Mawrth 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau tywys o'r sied wyna
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
920 Mawrth 2015
11 am a 2 pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Grŵp Gwau a Gwnïo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Mawrth 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
10. Rhywogaeth abwyd môr newydd (Nereididae)
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Mawrth 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Stonehenge
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Mawrth 2015
1.50pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Mawrth 2015
7:00-9:00yh
12+ (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: yr Artist Stanley Spencer (1891-1959)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Mawrth 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Merched yn y Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mawrth 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth ar y Sadwrn!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mawrth 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Sul y Mamau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Mawrth 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Rygio
Amgueddfa Wlân Cymru
14 Mawrth 2015
12.30pm-5pm
Pawb / £25
Lowri Evans
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu i oedolion sy'n dysgu Cymraeg
Amgueddfa Wlân Cymru
14 Mawrth–9 Mai 2015
10am - 12pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Bwydlen Sul y Mamau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Mawrth 2015
Lunch Time
Pawb / £20 neu £10 y pen
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Mawrth 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Matralia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
15 Mawrth 2015
2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Magnedau Sul y Mamau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mawrth 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Mamau: Tangled 3D (PG 2010)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mawrth 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Ystafell Astudio Printiau a Darluniau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Mawrth 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Mawrth 2015
7:00-9:00yh
12+ (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Cyflwyniad i Swrealaeth a Neo-Ramantiaeth ym Mhrydain
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Mawrth 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Brecwast yr Eclips
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mawrth 2015
8am-10am
Archebwch ymlaen llaw / Tocynnau £2.50 y pen, sydd â diod poeth a phâr o sbectolau solar yn rhan o’r pris.
Digwyddiad
Noson o Wylio’r sêr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mawrth 2015
7pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
HUBBLE (2010)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mawrth 2015
7pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
SPACE JUNK 3D (U 2012)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mawrth 2015
8pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod i’r Teulu: Gwyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Mawrth 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tyrau Clociau Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mawrth 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Gwyddoniaeth Star Wars
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mawrth 2015
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
21 Mawrth 2015
7.15pm - 9.15pm
12 oed + (Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedoly / £15 y tocyn
Sgwrs
Clwb Llyfrau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mawrth 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Cenedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg: Pwy Wnaeth y Sêr Uwchben?
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
21 a 22 Mawrth 2015
Sadwrn 11am-3pm a Sul 2-4pm
Teuluoedd / £2
Digwyddiad
Pwy Wnaeth y Sêr Uwchben?
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
21 Mawrth–19 Ebrill 2015
10am-5pm
Teuluoedd / £1
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Gravity 3D (12 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Mawrth 2015
2.30pm
12+ / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Mawrth 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mawrth 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Mawrth 2015
7:15-9:15yh
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Taith Iaith - Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mawrth 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Jariau Macrame
Amgueddfa Wlân Cymru
27 Mawrth 2015
1pm-3.30pm
Pawb / £10
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mawrth 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Punch a’r Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Defnyddio Cwrwgl
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 a 29 Mawrth 2015
11am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Printio a Stampio
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth–2 Ebrill 2015
12.30pm–3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Ffotograffiaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Mawrth–2 Ebrill 2015
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Datrys Pos y Pasg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth–12 Ebrill 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Bwyd Gwyllt a'r Goedwig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mawrth 2015
12 - 1pm a 2pm - 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl y Pasg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Ebrill 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Pasg
Digwyddiad
Helfa Pasg Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
36 Ebrill 2015
11am -23pm
Plant 3 oed+ / £2 y plentyn
Digwyddiad
Helfa Wyau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
36 Ebrill 2015
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Ebrill 2015
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cystadleuaeth Ddylunio Car Cyflym
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 a 5 Ebrill 2015
12pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Rhufeiniaid Rhyfeddol!
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
3–4 a 6 Ebrill 2015
11am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Wyau Pasg
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
5 Ebrill 2015
2-4pm
Teuluoedd / £1
Digwyddiad
Ffilmiau Sul y Pasg: A Grand day out (U 1989) a A Close Shave (U 1995)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Ebrill 2015
3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Llun y Pasg: Oz the Great and the Powerful 3D (PG 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Ebrill 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cydbwyso Creaduriaid
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
611 Ebrill 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Ebrill 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
I Spy... Nature
Digwyddiad
Mi wela i... Natur: Gweithdy i’r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
712 Ebrill 2015
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth yr Enfys
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
810 Ebrill 2015
11.30am, 1pm & 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf - Dau Gymro ar Daith i India’r Ddeunawfed Ganrif
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Ebrill 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Gorchudd lamp
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Ebrill 2015
11am
Teuluoedd / £2.50 y plentyn
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Gorchudd lamp
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Ebrill 2015
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Ffeirio a phlannu hadau’r ddôl
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Ebrill 2015
11am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Ebrill 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Trevor Fishlock - A Gift of Sunlight
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Ebrill 2015
2.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Ebrill 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Ebrill 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Magna Carta ac Argyfyngau 1214-17
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Ebrill 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Seryddiaeth Caerdydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Ebrill 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 a 19 Ebrill 2015
11.30am a 2.30pm
7+ / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Briodas Eternity with Love
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Ebrill 2015
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Ebrill 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 a 28 Ebrill 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf - "Mae merched Cymru’n frwydrwyr da”: gwaith menywod yng Nghymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ebrill 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ebrill 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu’r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Planhigion a Blodau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Mai 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Mai 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hosanau Gwynt Gŵyl y Banc
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Sleep Furiously (U 2007)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Mai 2015
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Floralia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
4 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Codir tâl bychan am rai gweithgareddau
Digwyddiad
Ffilm Gŵyl y Banc: How to Train Your Dragon 2 3D (PG 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Mai 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5, 12 a 19 Mai 2015
10.30am-12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Trysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Amgueddfeydd Liw Nos – Noson Wyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mai 2015
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau £3.50 y pen
Sgwrs
Noson Blasu Gwin
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mai 2015
7pm
Oedolion / Tocynnau 15/£12.50
Sgwrs
Diwrnod Gyrfaoedd y Diwydiannau Creadigol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mai 2015
10am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Ymerodraeth, Clod a Chrefydd: Malta dan Warchae 1565
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cerbydau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Chalkie Davies: Ei Stamp ar yr NME
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Mai 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau a Phlanhigion
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Plannu Hedyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Hanner Tymor: Bwâu a Ffyn Tafl
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2529 Mai 2015
11am-3pm. Mynediad olaf 2.30pm
Teuluoedd / £2
Digwyddiad
Creu 3 Peth Cŵl gyda Ffon Hufen Iâ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2531 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Siarad Rhufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
27 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gitârs a Gwyddoniaeth: Anhrefn Metal Morol!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2015
1pm a 3pm
5oed + / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2, 9, 16, 23 a 30 Mehefin 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mehefin 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Drop in
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Awyrennau a Threnau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mehefin 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mehefin 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am a 2.30pm
7+ / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll y Rhyfel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am, 1pm a 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Llythrennau Hardd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
11am
7+ / £2.50 y plentyn
Sgwrs
Taith Gerdded o Amgylch y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Llythrennau Hardd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Pride (15 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mehefin 2015
2pm
15+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfrinachau’r Storfa
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
18 Mehefin 2015
4pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Mynydd Cilfái
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs y Gymdeithas Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Stryd: Her Sbageti a Malws Melys!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 a 21 Mehefin 2015
12.30pm-3.30pm
Addas i blant 7 i 12 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Rali Fysiau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Tadau: Despicable Me 2 - 3D (U 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Tref Hardd a Hyll
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Archaeoleg: Mosaig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
25 Gorffennaf 2015
2pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Creu mosaig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
25 Gorffennaf 2015
10am-12pm and 2pm-4pm.
Teuluoedd / £3 y pen
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim