Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Cau
English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

[delwedd: ]

Digwyddiad
Teithiau Tywys o gwmpas yr Amgueddfa
Amgueddfa Wlân Cymru
11 Gorffennaf 2010–31 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Arddangosiad Hollti Llechi]

Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
Amgueddfa Lechi Cymru
1 Ionawr 2013–1 Medi 2015
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Wedi'i droelli a'i liwio]

Digwyddiad
Troellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Gorffennaf 2013–28 Mawrth 2015
10.30yb - 3yp
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Taith Gerdded 2010]

Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Gorffennaf 2013–11 Gorffennaf 2015
10am - 10pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Gorffennaf 2013–15 Tachwedd 2015
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngor Cymuned Celfyddydau Teifi Ganol
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Chwefror 2014–1 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Crosio i Ddechreuwyr
Amgueddfa Wlân Cymru
12, 26 Ebrill, 10, 24 Mai, 7, 14, 21 Mehefin, 5, 19 Gorffennaf, 5, 27 Medi, 4 Hydref, 1 Tachwedd, 6 Rhagfyr 2014, 10 Ionawr, 7 Chwefror a 7 Mawrth 2015
10.30am - 12.30pm
Oedolion / £4 y sesiwn

[delwedd: ]

Arddangosfa
Cychwyn Cofio
Amgueddfa Lechi Cymru
30 Mehefin 2014–26 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Gorffennaf 2014–26 Hydref 2016
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Geiriau Dylan: Llwybr Llenyddol y Glannau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12 Gorffennaf 2014–1 Mawrth 2015
10am - 5pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Pabi'r Coffáu
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
19 Gorffennaf 2014–8 Chwefror 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Mi wela i... Natur]

Arddangosfa
Mi wela i... Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2014–3 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Paul Artot (1875-1958), Thomas Jones (1870-1958), pastel, tua 1914]

Arddangosfa
Brwydrau'r Cymry
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 Awst 2014–15 Chwefror 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Hydref 2014–31 Mawrth 2015
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Hydref 2014–15 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Artes Mundi 6
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Hydref 2014–22 Chwefror 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Taith Dywys Artes Mundi - Am Ddim
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Hydref 2014–22 Chwefror 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Perfformiad Amser Cinio Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Hydref, 27 Tachwedd, 4 Rhagfyr 2014, 8, 22, 29 Ionawr a 19 Chwefror 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Cofeb - Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf trwy Wydr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Tachwedd 2014–22 Chwefror 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Cert Celf Artes Mundi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Tachwedd 2014–8 Chwefror 2015
Bob penwythnos rhwng Sad 8 Tachwedd a Sul 8 Chwefror 10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim

[delwedd: Calch]

Arddangosfa
Calch
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Rhagfyr 2014–29 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Gwyl Amgueddfeydd Cymru]

Digwyddiad
Gweithdai Crochet
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Rhagfyr 2014, 10, 24 Ionawr, 7, 21 Chwefror, 7 a 21 Mawrth 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50

[delwedd: gwydr stiwdio gan Marinot]

Arddangosfa
Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Rhagfyr 2014–7 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Ionawr–27 Mawrth 2015
Dyddiau Gwner 1pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Ionawr–13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Lowri Evans]

Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu i oedolion sy'n dysgu Cymraeg
Amgueddfa Wlân Cymru
17 Ionawr–9 Mai 2015
10am - 12pm
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: Delweddau y diwydiant Llechi]

Arddangosfa
Delweddau Diwydiant
Amgueddfa Lechi Cymru
19 Ionawr–30 Ebrill 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Gweithdy Rygio
Amgueddfa Wlân Cymru
24 Ionawr, 14 Chwefror a 14 Mawrth 2015
12.30pm-5pm
Pawb / £25

[delwedd: ]

Arddangosfa
Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ionawr–19 Ebrill 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Byw ar Bwys y Môr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
31 Ionawr–22 Mawrth 2015
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Arddangosfa
Angau o’r Awyr
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
31 Ionawr–15 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Chwefror 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3, 10 a 24 Chwefror 2015
10.30am-12.30pm
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Dysgu Crochet mewn Diwrnod
Amgueddfa Wlân Cymru
6 Chwefror 2015
10.30am - 4pm
Pawb / £25

[delwedd: ]

Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Chwefror 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Clwb y Llygod Bach: Cariad
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Chwefror 2015
11am
Plant dan 5 / Am Ddim

[delwedd: ]

Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Cyflwyniad i Dadorchuddio Ffotograffau Hanesyddol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Chwefror 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Chwefror 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Basgedi Ffrâm
Amgueddfa Wlân Cymru
6, 13 a 20 Chwefror 2015
Oedolion / £40 y pen am y dair sesiwn, £15 am un sesiwn (a thâl bach am y deunyddiau).

[delwedd: ]

Sgwrs
Clonc ar y Cei
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Chwefror 2015
10:30am
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Pegiau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Chwefror 2015
11am
Oed 7+ / £2.50 y plentyn

[delwedd: ]

Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Pegiau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Chwefror 2015
1:30pm
Oedolion / £5 y pen

[delwedd: ]

Digwyddiad
Clwb Crosio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Chwefror 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Chwefror 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: ]

Digwyddiad
Arwerthiant Ail-law ar Amrant
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Chwefror 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim

[delwedd: Church]

Sgwrs
Sgwrs: Diwrnod Sant Teilo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Chwefror 2015
12pm & 2pm
Pawb / Am Ddim