Amgueddfa Cymru

Hafan

Arddangosfeydd

David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist
Arddangosfa
Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Ebrill–4 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Chalkie Davies: ei stamp ar yr NME
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mai–6 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dan Gyfaredd Gwlân
Amgueddfa Wlân Cymru
230 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Mi wela i... Natur
Arddangosfa
Mi wela i... Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2014–3 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
gwydr stiwdio gan Marinot
Arddangosfa
Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Rhagfyr 2014–7 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Adriano Candelori
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mawrth–11 Gorffennaf 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cychwyn Cofio
Amgueddfa Lechi Cymru
30 Mehefin 2014–26 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Olion y Llechi
Amgueddfa Lechi Cymru
12 Mai–10 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
#NofioEryri
Amgueddfa Lechi Cymru
20 Gorffennaf–2 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Medi 2015–1 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin–4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
‘Rheol 50cm’ Bendith neu felltith?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
628 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Sandfields: Cymuned a Adeiladwyd ar Ddur
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Ebrill–14 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Byd Gwaith: Rygbi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth–31 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Arddangosfa
Portreadau Cedric Morris
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mawrth–27 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
orchestrion cloddio Capten arthur Edwards
Arddangosfa
Arddangosfa Dai Tomi
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 Chwefror–6 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Angau o’r Awyr
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
31 Ionawr–15 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Gorffennaf 2014–31 Rhagfyr 2017
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Hydref 2014–30 Medi 2015
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Ionawr–13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8–10 Ebrill, 29–31 Gorffennaf, 6–7, 19–21, 26–28 Awst, 19–20 Medi a 14–15 Tachwedd 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Ebrill, 9 Mai, 13 Mehefin, 11 Gorffennaf, 8 Awst a 12 Medi 2015
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi 2015
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Teithiau Tywys Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Ebrill, 6, 13, 20, 27 Mai, 3, 10, 17, 24 Mehefin, 1, 8, 15, 22, 29 Gorffennaf, 5, 12, 19, 26 Awst, 2, 9, 16, 23 a 30 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
Amgueddfa Lechi Cymru
22 Ebrill–31 Rhagfyr 2015
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai, 13 Mehefin, 29 Awst a 1 Hydref 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mai 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Mai 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Bryfed ar y Domen Fawr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
23 Mai 2015
11.30am-1pm a 2pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cyflwyniad i Gadw Gwenyn – y Dull Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
23 Mai 2015
10.30am-3.30pm
Oedolion / £25 y pen (gostyngiad i gyplau).
Digwyddiad
Pavane Early Music Consort
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mai 2015
11am, 1pm and 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau a Phlanhigion
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Plannu Hedyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Stondinwyr Crefft
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2325 Mai 2015
10.00-17.00
Pawb / Am Ddim
heulforgi anferth
Digwyddiad
Dyluniwch eich Oriel Wyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2331 Mai 2015
11am-4pm
Teuluoedd / Dim angen archebu, galwch heibio ond efallai y bydd llefydd yn gyfyngedig.
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
2331 Mai 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Grŵp Bachu Tecstiliau Canolbarth Dyffryn Teifi
Amgueddfa Wlân Cymru
23 Mai–1 Medi 2015
1.30pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu eich Arteffact eich hun yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 Mai 2015
11am, 1pm & 3pm
Oedran 5+ / Am Ddim
Digwyddiad
Hanner Tymor: Bwâu a Ffyn Tafl
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2529 Mai 2015
11am-3pm. Mynediad olaf 2.30pm
Teuluoedd / £2
Digwyddiad
Taith Ditectifs Natur
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2529 Mai 2015
11am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Creu 3 Peth Cŵl gyda Ffon Hufen Iâ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2531 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Cwpan a'r bêl, y chwiban a'r ratl
Digwyddiad
Teganau ar Iard yr Ysgol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 a 28–29 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd y Rhyfel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 a 28–29 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dweud eich Dweud
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2629 Mai 2015
11am,1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Grefftau Treftadaeth Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Beth Sydd Tu ôl i'r Pared?
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Siarad Rhufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
27 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Blodau'r Gwanwyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
27 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Gweddillion yr ichthyosor ar ôl eu paratoi i'w harddangos
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mai 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Stomp Sgidiau Glaw
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
27 Mai 2015
11am-12pm a 1.30pm-2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Recordiau Spillers yn cyflwyno cerddoriaeth hwyr yn yr amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Mai 2015
7pm
Oedolion / Tocynnau yn £5 y pen ymlaen llaw neu £7 ar y drws (arian parod yn unig ar y drws).
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Mai 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Creu Pypedau o Sanau
Amgueddfa Wlân Cymru
2830 Mai 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Sgwrs
Patrymau Perffaith
Amgueddfa Lechi Cymru
28 Mai–24 Medi 2015
2 - 3pm
Pawb / Am Ddim
Ty Cychod
Sgwrs
Sgwrs: Pysgota Traddodiadol yng Nghymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mai 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gitârs a Gwyddoniaeth: Anhrefn Metal Morol!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2015
1pm a 3pm
5oed + / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mai 2015
21.00-23.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Cyflwyniad i Gadw Gwenyn – y Dull Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Mai 2015
10.30am-3.30pm
Oedolion / £25 y pen (gostyngiad i gyplau)
Sgwrs
Bwyd yr Oes Haearn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 a 31 Mai 2015
11am-1pm &2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i... Natur: Gweithdy i’r Teulu – Blodau’r Gwanwyn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Mai 2015
1-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 Mehefin 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2, 9, 16, 23 a 30 Mehefin 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwneud Matiau Rhacs
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Mehefin 2015
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Wythnos y Gwirfoddolwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Mehefin 2015
11 am- 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mehefin 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Drop in
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Awyrennau a Threnau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mehefin 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf - Edith Downing (1857-1951), Cerflunydd a Swffragét
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mehefin 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mehefin 2015
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mehefin 2015
11am
Pawb / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Digwyddiad
Gweithdy Cerameg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mehefin 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl i’r teulu ar y ddôl
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Mehefin 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am a 2.30pm
Oed 7+ / Rhaid archebu lle / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll y Rhyfel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am, 1pm a 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Noswyl y Frwydr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 a 7 Mehefin 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
6 a 20 Mehefin 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Mehefin 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mehefin 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Mehefin 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Clare Twomey © Andy Paradise
Sgwrs
Bregus? Sgwrs gyda’r artistiaid, Clare Twomey a Claire Curneen
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Mehefin 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Gerddoriaeth Gregynog: Xavier de Maistre, telyn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Mehefin 2015
7.30pm
Pawb / £20 oedolion; £10 Pobl Ifanc
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Llythrennau Hardd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
11am
Oed 7+ / Rhaid archebu lle / £2.50 y plentyn
Sgwrs
Taith Gerdded o Amgylch y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Ganslo
13 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Rhaid archebu lle / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Llythrennau Hardd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
1.30pm
Oedolion / Rhaid archebu lle / £5 y pen
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Digwyddiad
Gweithdy Cerameg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 Mehefin 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwau a Gwnio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Gwyl Plant
Digwyddiad
Gwyl Plant Morgannwg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
10am-2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau Vintage
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
13 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Mynediad am ddim
Digwyddiad
Cneifio yn Fferm Llwyn yr Eos
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 a 14 Mehefin 2015
11 - 1pm, 2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Pride (15 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mehefin 2015
2pm
15+ / Am Ddim
Ystlym
Digwyddiad
Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Mehefin 2015
8.30pm-11.00pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mehefin 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Tocio Coed Ffrwythau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mehefin 2015
2.00pm-3.00pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfrinachau’r Storfa
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
18 Mehefin 2015
4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Chalkie Davies: Ei Stamp ar yr NME
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Mehefin 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd: cerddoriaeth Faróc yr 17eg ganrif
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Mehefin 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Mynydd Cilfái
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Rhaid archebu lle / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs y Gymdeithas Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Digwyddiad
Gweithdy Cerameg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Mehefin 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ail-greu Llys Llywelyn Fawr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Mehefin 2015
10.30am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Gwneud Cardiau Sul y Tadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Mehefin 2015
11am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai i'r Teulu: Goleuni! Dathliadau Blwyddyn Ryngwladol Goleuni 2015
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Mehefin 2015
10am-4pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Gwau â Gwŷdd Peg
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Mehefin 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Stryd: Her Sbageti a Malws Melys!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 a 21 Mehefin 2015
12.30pm-3.30pm
Addas i blant 7 i 12 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Rali Fysiau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Tadau: Despicable Me 2 - 3D (U 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bragu gyda Tomos a Lilford
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin 2015
11am-1pm a 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Sul y Tadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Petai symudiad yn wrthrych.
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin a 17 Medi 2015
10am-3pm
18+ / £40
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Mehefin 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Mehefin 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Storfa Gweddillion Dynol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mehefin 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Chalkie Davies ac Andy Holingworth
Sgwrs
Chalkie Davies yn sgwrsio gydag Andy Hollingworth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mehefin 2015
Drysau’n agor am 6pm, digwyddiad yn dechrau am 6.30pm
oedolion / £5/£7
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mehefin 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Tref Hardd a Hyll
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Rhaid archebu lle / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Digwyddiad
Gweithdy Cerameg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mehefin 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Basged Helyg Draddodiadol
Amgueddfa Wlân Cymru
27–28 Mehefin 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen fesul dydd
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Mehefin 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Gorffennaf 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws.
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Gorffennaf 2015
2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Flynyddol Cymdeithas Rhosod y Rhondda
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 5 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Môr-ladron Amser
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 5 Gorffennaf 2015
11am-3pm
Teuluoedd / £1 y pen
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
4 a 18 Gorffennaf 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Lansiad Llwybr y Castell
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
610 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Make an Aria
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Gorffennaf 2015
2pm, 3.30pm
12 Oed + / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Fragu
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Gorffennaf 2015
9.30am - 5 pm
18+ yn unig / £120
Digwyddiad
Hwyl i’r teulu ar y ddôl
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Gorffennaf 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Gwin Gwledig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Gorffennaf 2015
9.30am-1pm
18+ yn unig / £70
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Cwrw Danadl
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Gorffennaf 2015
2pm - 5.30pm
18+ yn unig / £70
Sgwrs
Tu ôl i'r Llenni: Ystafelloedd y Gweision
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Gorffennaf 2015
2pm-3pm Saesneg 3pm-4pm Cymraeg
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Rhosod
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn yr Haf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Chalkie Davies: Ei Stamp ar yr NME
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Matiau Rhacs – Creu Blodau
Amgueddfa Wlân Cymru
18 Gorffennaf 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Diwrnod Darganfod – Gŵyl Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Creu Ffansîn i Deuluoedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 a 19 Gorffennaf 2015
11am-4pm
Oed 14+ / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Drysor yr Haf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Gorffennaf–30 Awst 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Canolfan Ddarganfod Clore – Sesiynau Ymarferol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18–19, 25–26 Gorffennaf, 1–2, 8–9, 15–16, 22–23 a 29–31 Awst 2015
11.30am a 2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Recordiau Spillers ar y deciau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2015
1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Geir Sir Forgannwg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Gorffennaf 2015
1pm-4pm
Oedolion / £20 y pen
Digwyddiad
5 Diwrnod o Fwyndoddi
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2024 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pythefnos y Glowyr - Halen y môr, tywod a llwch glo
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2031 Gorffennaf 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Cadwraeth Papur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Creu Ffansîn i Deuluoedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2124 Gorffennaf 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Archaeoleg: Mosaig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
25 Gorffennaf 2015
2pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Creu mosaig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
25 Gorffennaf 2015
10am-12pm and 2pm-4pm.
Teuluoedd / £3 y pen
Digwyddiad
Helfa Bryfed ar y Domen Fawr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
25 Gorffennaf 2015
11.30am-1pm a 2pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Pysgota
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 a 26 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai i'r Teulu: Goleuni! Dathliadau Blwyddyn Ryngwladol Goleuni 2015
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Gorffennaf a 15 Awst 2015
11am, 1pm & 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cert Celf
Digwyddiad
Cert Celf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25–26 Gorffennaf, 1–2, 8–9, 15–16 a 22–23 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
25 Gorffennaf–30 Awst 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Natur
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Gorffennaf, 10–11 a 17 Awst 2015
o 11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Haf o Lechen
Amgueddfa Lechi Cymru
27 Gorffennaf–31 Awst 2015
1-4pm
Teuluoedd / Crefftau i blant £1
Cerflun bach manwl o gi
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Gorffennaf 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio i'r Teulu: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Gorffennaf 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith Iaith: Orielau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Gorffennaf 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Baneri a Byntin - Gloynnod Byw a Mor-ladron
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Gorffennaf–1 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Gorffennaf 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Cerddoriaeth o Sbwriel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Awst 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Cardiau Post a Phropaganda
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
35 Awst 2015
11am-2pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
316 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
4 Awst 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 6–7 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 6–7 Awst 2015
2 - 3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Digwyddiad
Cydweithio gyda Clai
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
47 Awst 2015
11am-1pm, 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Awst 2015
2-3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Ystlym
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10, 12, 17, 19 a 26 Awst 2015
8.45pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i... Natur: Gweithdy i’r Teulu - Ar lan y môr – gwymon ac anifeiliaid
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
6 Awst 2015
1pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Cerddoriaeth o Sbwriel
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Muzzleloaders
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Awst 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cydweithio gyda Clai
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1114 Awst 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth a Rhyfel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1114 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Gerdyn Post, Telegram neu Lythyr: cyfarthrebu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Collage Coed Teulu
Amgueddfa Wlân Cymru
1315 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Sut i Greu Gardd Flodau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
14 a 15 Awst 2015
2pm-3pm 3pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llinynnau Pwrs a Phwyntiau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 a 15 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Bostfeistres.
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffotograffiaeth i Deuluoedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1821 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2023 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Rhufeiniaid vs Y Celtiaid
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
22 a 23 Awst 2015
10am-5pm
Pawb / £3 y pen, plant dan 3 am ddim.
Digwyddiad
Ffotograffiaeth i Deuluoedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2528 Awst 2015
11am, 1pm, 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio i'r Teulu: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Awst 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Awst 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Tecstil Llan-gors
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Awst 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Blychau Trychfilod
Amgueddfa Wlân Cymru
2729 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Awst 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
4 Medi 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
4 Medi 2015
2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hydref yn y ddôl drefol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Medi 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
5 a 19 Medi 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Medi 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Casglwr Afalau
Amgueddfa Wlân Cymru
12 Medi 2015
10am-1pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Hambwrdd Helyg
Amgueddfa Wlân Cymru
12 Medi 2015
1.45pm-4.45pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Creu Basged Helyg Draddodiadol
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen
Wilfred De Winton
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Y Telynor Dall, John Parry (bu f.1782)
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Medi 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Bachu Clo
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Medi 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Beachwatch
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Medi 2015
11.30am-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen
Powlen Caergwrle
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith Iaith: Celf yng Nghymru 1500-1800
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Medi 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Medi 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 a 27 Medi 2015
Oedolion / Am Ddim
Llyfrgell Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Medi 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Cynhadledd Arddangosfa Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Medi 2015
10am-5pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim