Rydych chi yn:  > 

Digwyddiadau yn Amgueddfa Wlân Cymru

Yn y gorffennol, y diwydiant gwlân oedd diwydiant pwysicaf a mwyaf cyffredin Cymru. Ar un adeg, roedd pentref pert Dre-fach Felindre ynghanol harddwch Dyffryn Teifi yn ganolfan lewyrchus i'r diwydiant gwlân.

« Nôl i dudalen cyntaf Digwyddiadau

Ionawr 2014 »

Arddangosfeydd

Dyddiad DigwyddiadManylion
130 Ebrill 2014Hwre i'r Traddodiad Cwiltio Cymreig - arddangosfa o waith cwiltio DeAnne Hartwell-JonesPawb / Am ddim
1 Gorffennaf–29 Tachwedd 2014Cwmwl Du Dros y Diwydiant GwlânPawb / Am ddim

Digwyddiadau

Dyddiad DigwyddiadManylion
Teithiau Tywys o gwmpas yr AmgueddfaPawb / Am ddim / Cysylltwch â'r Amgueddfa i weld pryd mae'r rhain yn rhedeg ac argaeledd
Troellwyr, Gwehyddwyr a LliwyddionPawb / Am ddim
Taith y PentrefPawb / Am ddim
Gorffennaf 1 2013–Tachwedd 15 2015Y Stori WlanogTeuluoedd / Am ddim
Hydref 5 2013–Mai 3 2014Sesiynau 'Dewch i Ganu' i oedolion sy'n dysgu CymraegOedolion / Am ddim / Lowri Gwenllian 01792 642294
Cyngor Cymuned Celfyddydau Teifi Ganol Pawb / Am ddim
26 Ebrill, 10, 24 Mai, 7, 14, 21 Mehefin, 5, 19 Gorffennaf a 27 MediCrosio i DdechreuwyrOedolion / £4 y sesiwn / Rhaid archebu lle: 01239 842018
1228 Ebrill 2014Cert Celf y PasgTeuluoedd / Am ddim
19 Ebrill a 12 GorffennafGalwch heibio i sesiwn 'uwchgylchu'Pawb / £2
19 Ebrill 2014Gweithdy Helyg - Gwneud HambwrddPawb / £15 / Rhaid archebu lle. Cysylltwch â jules Wagastaff ar 07964 530436 neu jules@btinternet.com
26 Ebrill 2014Gweithdy Cwiltio gyda DeAnne Hartwell Jones - Medaliynau gyda StreipiauOedolion / £30 / Rhaid archebu lle. 029 2057 3070
30 Ebrill 2014Darlleniad Barddonol a Sgwrs yng Nghwmni Samantha Wynne-RhydderchPawb / Am ddim
11 Mai–28 Medi 2014Lliwio'n NaturiolPawb / £35 / Rhaid archebu lle. Cysylltwch â Susan Martin ar 01239 614023 neu sdmartin46@yahoo.co.uk
17 Mai 2014Gweithdy Rygiau RhacsPawb / £30 Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu a bydd offer ar werth / Rhaid archebu lle. Cysylltwch â Sue ar 07582 973560 neu sue@ragartstudios.com
23 Mai 2014Gweithdy HelygPawb / £25 / I archebu lle ffoniwch 07964 530436 neu jules87@btinternet.com
2431 Mai 2014Cert CelfPawb / Am ddim
14 Mehefin 2014Gwehyddu gyda Gwydd BegiauPawb / £30 / Rhaid archebu lle. Cysylltwch gyda Sue ar 07582 973560 neu sue@ragartstudios.com
14 Mehefin 2014Gweithdy gwau Llygaid y Cythraul, rygio rhacs a crochetPawb / Am ddim
21 Mehefin 2014Gweithdy Crefftau HelygPawb / £15 / Rhaid archebu lle. Cysylltwch â Jules ar 07964 530436
28 Mehefin 2014Gwyl Hwyl i'r TeuluPawb / Am ddim
17, 24 a 31 GorffennafGweithdy Gwneud Basged Helyg DraddodiadolPawb / £15 y sesiwn neu tri sesiwn am £40 / I archebu'ch lle cysylltwch â Jules Wagstaff ar 07964 530436
19 Gorffennaf–31 Awst 2014Cert Celf yr HafTeuluoedd / Am ddim
26 Gorffennaf 2014Gweithdai Creu Rygiau Rhacs Traddodiadol Pawb / £30 / Rhaid archebu lle. Cysylltwch â Sue ar 07582 973560 or sue@ragartstudios.com
1 a 2 Awst 2014Tri Peth Difyr i'w gwneud gyda ...Bandyn RwberPawb / Am ddim / Galw heibio.
15 a 16 Awst 2014Tri Peth Difyr i'w gwneud gyda ...Chlip PapurPawb / Am ddim / Galwch heibio
29 a 30 Awst 2014Tri Peth Difyr i'w gwneud gyda ...Pren Loli PopPawb / Am ddim / Galwch heibio
14 Medi 2014Byw yn y WladPawb / Am ddim
14 Medi 2014Gwneud Rygiau â Bachau o WlânPawb / £30 / Rhaid archebu lle. Cysylltwch â Sue ar 07582 973560 neu sue@ragartstudios.com
26 Medi 2014Gweithdy Crefft Helyg - Gwneud Basged i'w Roi ar y MurPawb / £30 / Rhaid archebu lle. Ffoniwch 07964 530436 neu ebostiwch jules87@btinternet.com