Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaPabi'r Coffáu

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
19 Gorffennaf 20148 Chwefror 2015

Mae'r arddangosfa hon yn ymchwilio'r cysylltiad  rhwng y defnydd diwylliannol y pabi er coffâd a bioamrywiaeth, sef astudio rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid yn eu hamgylchedd naturiol.

Digwyddiadau