Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaSmudge 2014

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
212 Mehefin 2014 , 10am-5pm

Arddangosfa o waith myfyrwyr BA Dylunio Modurol a Chynnyrch Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn pabell fawr ar dir yr Amgueddfa. Dewch i weld y gorau o waith blaengar y bobl fydd yn dylunio ein dyfodol.

Digwyddiadau