Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadCyfnewid Llyfrau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 a 5 Hydref 2014 , 11am - 4pm

Dewch i gael gwared ar hen lyfrau a’u cyfnewid am gasgliad newydd sbon. Bydd adran arbennig i blant.

Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system tocyn am lyfr. Gellir cyfnewid crynoddisgiau a recordiau hefyd.

Ar y cyd ag Oxfam Abertawe.

Digwyddiadau