Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Celf: ‘Dau Gymro ar Daith i India’r Ddeunawfed Ganrif’

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i ganslo
11 Ebrill 2014 , 1.05pm

Sgwrs gan Oliver Fairclough am ddau bortread, y naill gan artist Tsieineaidd o gapten llong o Abertawe a’r llall o swyddog y llynges a chanddo un fraich.

Digwyddiadau