Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg - Sharper focus, more detail: the new chronology and the Early Middle Ages

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Ebrill 2014 , 1.05pm

Yr Athro John Hines, Prifysgol Caerdydd Penllanw prosiect ymchwil mawr dan nawdd English Heritage y llynedd oedd cyhoeddi adroddiad swmpus. Defnyddiodd y project ystod o dechnegau cronolegol, traddodiadol a newydd, i gynhyrchu fframwaith cronolegol newydd ar gyfer bedd a thlysau claddu Eingl-Sacsonaidd o’r 6ed a’r 7fed ganrif OC. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yr Eingl-Sacsoniaid yn troi at Gristnogaeth a’r teyrnasoedd cyntaf yn dod i fod yn Lloegr. Bydd y papur hwn yn cyflwyno’n fras y technegau ymchwil a ddefnyddiwyd ac yn adolygu a gwerthuso canlyniadau radical y gwaith.

Digwyddiadau