Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

DigwyddiadDysgu drwy’r amser – ysgol neu beidio! Mam-gu, Mam a Mi

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
14 Mehefin 2014 , 12pm, 1pm, 2.30pm and 3.30pm

Mam-gu, Mam a Mi

Cymrwch ran yn ein Diwrnod Addysg i Deuluoedd! Cynhelir sesiynau adrodd straeon.


Cynhelir Wythnos Addysg i Oedolion ym mis Mai a Mehefin i ddathlu addysg gydol oes. Wythnos ym mis Mai oedd yr ŵyl yn wreiddiol, ond mae bellach yn pontio dau fis ac yn cynnwys Addysg i’r Teulu yn ogystal ag addysg i oedolion.

 

Mae ymchwil yn dangos i ni fod oedolion sy’n parhau i ddysgu gydol eu bywydau yn iachach, yn hapusach a chanddynt fwy o hunanhyder a hunan-barch. Yma yn yr Amgueddfa, cewch gyfle i roi tro ar rywbeth newydd, naill ai trwy adrodd straeon gyda’r teulu, neu trwy ddysgu tipyn bach o Gymraeg neu gael cip tu ôl i’r llenni yn yr Amgueddfa!

 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau