Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadHelfa Ddefaid

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
1217 a 2227 Ebrill , Llun–Sadwrn 10am-5pm, Sul 2-5pm.

Baa-chwch y cyfle i ennill gwobrau gwlanog yn ein helfa drysor arbennig i baratoi ar gyfer yr ŵyl ddefaid Rufeinig, ‘Parilia’. Peidiwch â meee-thu’ch cyfle!

 

Gŵyl i buro’r defaid a’r bugail oedd ‘Parilia’. I ddathlu, bydden nhw’n glanhau corlannau’r defaid ac yna’n adeiladu coelcerth cyn i’r bugail neidio dros ben y tân gan lusgo’r defaid druain ar ei ôl!

Digwyddiadau