Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadSgwrs Amser Cinio Celf - Fy mywyd i, Dylan Thomas ac Artistiaid Eraill

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Chwefror 2014 , 1.05pm

Y bardd a’r beirniad llên, yr Athro Tony Curtis yn siarad am ddylanwad Dylan ar ei waith ef a’i gyfoedion

 

 

 

Digwyddiadau