Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdai i'r Teulu: Creu Constable

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1517 Ebrill 2014 , 11.30am, 1.30pm a 3pm
John Constable, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831

Salisbury Cathedral from the Meadows 1831
John Constable (1776 – 1837)
Ffotograff © Tate, Llundain 2013

Prynwyd gan Tate gyda chymorth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton a'r Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate, mewn partneriaeeth gydag Amgueddfa Cymru-Museum Wales, Gwasanaeth Amgueddfaol Caer Colun ac Ipswich, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban; ac Amgueddfa Caersallon a De Wiltshire.

Logo Aspire

 Celfyddyd cymylau Constable.

Mae Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 yn dangos golygfa o Eglwys Gadeiriol Caersallog (Salisbury), Swydd Wiltshire, dan wybren fygythiol a mellten yn taro’r to. Gwelir bwa enfys uwchben, sy’n lliniaru effeithiau’r storm.

‘The sky is in a state of utter derangement’ – dyna oedd cwyn The Morning Herald pan gafodd y darlun ei arddangos am y tro cyntaf. Ond mae’n rhan allweddol o ystyr y darn. Nid cefnlen yn unig oedd yr awyr i Constable. Credai bod yr awyr yn gallu cyfleu naws ac emosiwn. Mae’r cymylau cythryblus yn cael eu hystyried fel mynegiant o’r galar a’r poen meddwl a deimlai ar y pryd.

Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i deuluoedd astudio awyr stormus Constable yn agosach a chreu eu tirluniau eu hunain i fynd adref gyda nhw.

Archebwch wrth gyrraedd yn y Dderbynfa.

Cefnogir yr arddangosfa o’r gwaith a’r digwyddiadau perthnasol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.

Digwyddiadau