Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadLocomotif Stêm Penydarren

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Mai 2014 , 12pm - 3pm

Dewch i weld ein copi o locomotif stêm cynta’r byd wrth i ni danio ei hinjan a’i gyrru lawr y cledrau.

Ar 21 Chwefror 1804, teithiodd y locomotif hwn ar hyd y dramffordd 9 milltir o Benydarren i Abercynon, gan dynnu llwyth o ddeng tunnell o haearn a tua saithdeg o bobl a lwyddodd i fachu taith answyddogol!

Dyma siwrnai gyntaf locomotif stêm ar gledrau i’w chofnodi. Byddai’n sbarduno chwyldro byd-eang yn y byd trafnidiaeth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Digwyddiad yn dibynnu ar y tywydd.

 

Digwyddiadau