Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDysgu Caneuon Cymreig

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2014 , 11am a 2pm

Dewch i ddathlu Calan Mai gyda’r cerddor gwerin Helen Adam wrth iddi lenwi’r Amgueddfa â nodau pêr. Bydd Helen yn arwain gweithdy anffurfiol a bydd digonedd o gymorth i’ch helpu i ddysgu alawon Cymreig.

Felly dewch â’ch gitâr, ffliwt, consertina neu ffidil i ymuno yn yr hwyl!

Bydd rhai offerynnau syml ar gael i chi roi tro arnynt hefyd a geiriau Cymraeg i’r caneuon.

Digwyddiadau