Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsClonc ar y Cei

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Ebrill 2014 , 10.30am

Galwch heibio am daith o amgylch yr orielau – yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Mae'n ffordd wych o ychwanegu at eich geirfa a magu hyder wrth sgwrsio.

Wedi'r daith bydd paned am ddim a chyfle i ddefnyddio'r geiriau newydd!

Digwyddiadau