Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsDylan Thomas: A Solitary Mister

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mawrth 2014 , 2pm

Sgwrs gan Peter Read yn trafod cyfraniad Dylan Thomas at lenyddiaeth.

Daw A Solitary Mister o gerdd Thomas, Hunchback in the Park, ond gall hefyd gyfeirio’n rhwydd at ei fywyd ei hun. i greu enw i’w hun fel awdur gan geisio troedio’r llwybr fyddai’n ei osod ar wahân i’r gweddill.

Yn aml iawn roedd yn ymwybodol iawn o ddau ddewis, a byddai’n rhwyg rhwng y naill a’r llall. Ai Cymro oedd e, neu Sais? Ai Caitlin oedd e’n ei charu, neu Liz Reitel? A ddylai ysgrifennu cerddi neu ddramâu?

Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanes.

Digwyddiadau