Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadCelf y Tir a Ffotograffiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Tachwedd 2013 , 2-4.30pm

Cyfres o sgyrsiau a thrafodaethau gan artistiaid a churaduron yn archwilio statws ffotograffau yng Nghelf y Tir a’i effaith ar artistiaid sy'n gweithio gyda thirwedd a ffotograffiaeth heddiw.

Rhaid archebu lle. E-bostiwch: digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Anthony McCall, Landscape for Fire II (1972). Llun llonydd ffilm 16mm. Casgliad Cyngor Celfyddydau Lloegr, Canolfan Southbank © yr artist. Rhodd gan yr artist ac Oriel Sprüth Magers, Llundain
Digwyddiadau