Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsGofyn i’r Garddwr: Tocio Rhosod Te Hybrid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Chwefror 2015 , 2pm - 3pm

Sut i docio rhosod a gofalu amdanynt ar Deras y Rhosod.

Plannu syniad: Torrwch bob tyfiant marw a brigau sy’n croesi i annog blagur newydd. Dylech gael gwared ar yr holl ddail i atal afiechydon a smotiau duon

Rhosod
Digwyddiadau