Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsGofyn i’r Garddwr: Adeiladu Gwely Tail

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i ganslo
20 Chwefror 2015 , 2pm - 3pm

Galwch draw i ardd Kennixton i weld sut mae’r gwaith o adeiladu gwely tail yn dod yn ei flaen.

Plannu syniad: dyw defnyddio gwres dan y pridd i roi hwb i’r hadau ddim yn syniad newydd – yn draddodiadol, defnyddiwyd y gwres oedd yn codi o dail ffres i’w gwresogi!

Digwyddiadau