Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsGofyn i’r Garddwr: Tocio Coed Leim

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Ionawr 2015 , 2pm - 3pm
 

Dewch draw i'r Rhodfa Leimiau tu allan i'r Castell i ddysgu mwy am docio coed leim.

Plannu syniad: Dylech stopio tocio ar unwaith os bydd y coeden yn diferu am fod yr adeg ar gyfer tocio wedi gorffen

Digwyddiadau