Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

DigwyddiadDathlu Dydd Gŵyl Dewi

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mawrth 2014 , 11.30am - 4pm

Ymunwch â ni i ddathlu Cymru a Chymreictod – o grefftau i gorau ac o ddreigiau i gennin Pedr!

Gwrandwch ar leisiau pêr y côr meibion. 

Cyfrannwch eich creadigrwydd at waith celf arbennig gan ddefnyddio ffenest anferth yr Amgueddfa yn gynfas.

Gwyliwch sioe gan y theatr ieuenctid.

Mwynhewch sioe bypedau dreigiau.

Prynwch lyfr Cymraeg o’r detholiad o lyfrau ail-law a baratowyd yn arbennig gan Oxfam Cymru.

A rhowch dro ar y Llwybr Oriel.

Digwyddiadau