Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDathliadau Gwyl Ddewi’r Plantos

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Chwefror 2014 , 10.30am - 12.30pm

Dewch â’ch plantos draw am fore o hwyl i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd gweithgareddau celf a chrefft, byddwn yn canu caneuon Cymraeg a bydd ymwelydd arbennig o Holi Hana’n ymuno â ni!

Cofiwch wisgo’ch gwisg Gymreig orau i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth. Mewn partneriaeth â Menter Iaith Abertawe, Twf a Mudiad Meithrin.

Digwyddiadau