Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsWallace dros Ginio

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mawrth 2014 , 1.05pm

Mae byd Alfred Russel Wallace wedi ysbrydoli nifer o brojectau celf yr artist gweledol a’r ffotograffydd Fred Langford Edwards. Ar gyfer ei waith diweddaraf, Reparation and Restitution, fe deithiodd i’r Rio Negro er mwyn dychwelyd darluniau pysgod Wallace i’r Amazon. Dilynwch daith Fred wrth iddo yntau ddilyn yn ôl traed Wallace.

Alfred Russel Wallace
Digwyddiadau