Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
11 Mawrth 2014 , 1.05pm

Dewch tu ôl i’r llenni i weld y casgliadau hanes natur. Cewch gwrdd â’n gwyddonwyr, dysgu mwy am eu gwaith ymchwil a gweld sut maent yn gofalu am y gwrthrychau dan eu gofal.

Mwynau maes glo de Cymru

Dewch i weld yr amrywiaeth o fwynau sydd i’w canfod yng ngwythiennau glo creigiau’r oes garbonifferaidd yn ne Cymru. Mae mwynau’r maes glo wedi denu gwyddonwyr ers canrifoedd, o grisialau eurwallt millerit i’r cwarts lleol a elwir yn ‘ddiemwntau Merthyr’.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau