Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsWallace dros Ginio: Wallace a gwreiddiau bioddaearydiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Chwefror 2014 , 1.05pm

Yr Athro Michael Bruford yw arweinydd Adran Ymchwil Organebau a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae cysylltiadau cryf rhwng yr adran ag ardal Maleia ac mae ganddynt ganolfan ymchwil maes ar ynys Borneo. Bydd ei sgwrs yn trafod gwaith gwyddoniaeth bioddaearyddiaeth arloesol Wallace a rôl gwyddoniaeth fodern yn y maes heddiw

Alfred Russel Wallace
Digwyddiadau