Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio Celf: The Richard Burton Diaries

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Chwefror 2014 , 1.05pm

The Richard Burton Diaries

Ers Awst 2013 mae Chris Williams yn Athro Hanes a Phennaeth yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Cyn hynny, bu’n Athro Hanes Cymru a Chyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Tra yn Abertawe, bu’n golygu’r llyfr Richard Burton Diaries (a gyhoeddwyd mewn clawr caled ac fel e-lyfr yn 2013 gan Yale University Press, ac mewn clawr medal yn 2013), sydd wedi gwerthu’n llwyddiannus ar draws y byd.

Ar ôl y sgwrs, byddwn yn dangos ffilm Under Milk Wood (1992) am 2.30pm.

Collage © Syr Peter Blake

Collage
© Syr Peter Blake

Digwyddiadau