Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Chwefror 2014 , 1.05pm
Mae gan archaeoleg cymunedol, rhaglenni allestyn ac ymgysylltu rôl bwysig i’w chwarae ym mhob project a ysgwyddir gan Adran Archaeoleg Amgueddfa Cymru. Wedi creu swydd Archaeolegydd Cymunedol Cyngor Archaeoleg Prydain dan hyfforddiant yn yr Amgueddfa ym mis Ebrill, dechreuwyd ar brojectau cymunedol newydd yng Nghymoedd Alyn ac Elai.

Bu arddangosfa Mantell Aur yr Wyddgrug yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Wrecsam yn 2013 yn sbardun i broject cymunedol fu’n fodd i bobl yr Wyddgrug ddathlu eu Mantell. Rhwng Gorffennaf a Medi cynhaliwyd dau arolwg geoffisegol ac wythnos ddilynol o gloddio yn y cae y credir i’r Fantell gael ei darganfod a’r gymuned leol, o blant pedair oed i henoed yn eu 80au, fu’n cymryd rhan. Roedd ysgolion lleol hefyd yn cymryd rhan, yn creu erthyglau papur newydd a map sain, wedi’u ysbrydoli gan y darganfod a’r archaeoleg.

Bydd y sgwrs hon yn cyflwyno’r project cymunedol ac yn trafod y pwysigrwydd o rannu casgliadau’r Amgueddfa â chymunedau ar draws Cymru.

Digwyddiadau