Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsWallace dros Ginio

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Ionawr 2014 , 1.05pm

Treftadaeth Alfred Russel Wallace yn yr 21ain ganrif: dylanwad ecoleg maes yn Ynysfor Maleia yn Oes Fictoria i sialensiau rheoli amgylcheddol modern mewn fforestydd glaw a thyfu cnydau palmwydd ar dir mawn.

Yr Athro Denis Murphy yw pennaeth y grŵp ymchwil Gwyddorau’r Bywyd ym Mhrifysgol de Cymru. Mae’r Athro yn aelod o Gyngor Ymgynghorol Bwrdd Olew Palmwydd Maleia ac yn cynghori ar ddulliau i leihau effaith y diwydiant ar yr amgylchedd.

Alfred Russel Wallace
Digwyddiadau