Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Ionawr 2014 , 1.05pm

Dewch tu ôl i’r llenni i weld y casgliadau hanes natur. Cewch gwrdd â’n gwyddonwyr, dysgu mwy am eu gwaith ymchwil a gweld sut maent yn gofalu am y gwrthrychau dan eu gofal.

Creision blasus a chadwraeth ffosil?
Ymunwch â Phennaeth yr Uned Balaeontoleg, Caroline Buttler i ddysgu sut y caiff technoleg pecynnau creision ei defnyddio i warchod ffosilau mwyaf brau y casgliad.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau