Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadPenwythnos Hwyl yr Wyl

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Tachwedd a 1 Rhagfyr 2013 , 12pm – 4pm

Galwch draw ar am lond penwythnos o weithgareddau a digonedd o hwyl yr ŵyl.

Cewch wrando ar stori gyda Siôn Corn.

Argraffu cerdyn Nadolig a’i anfon at rywun arbenning.

Dilyn ein llwybr oriel Nadoligaidd.

Cyfarfod â thylluan o Ganolfan Heboga Cymru.

Mwynhau caneuon yr ŵyl.

a mwy!

Digwyddiadau