Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsTaith Gerdded: Tref Hardd a Hyll

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Tachwedd 2013 , 11am

Mae’r daith boblogaidd yn ôl!

Ymunwch â’r hanesydd lleol a thywysydd bathodyn gwyrdd, Alun Jones, am gipolwg diddorol ar hanes canol dinas Abertawe gan gynnwys Glyn Vivian a Stryd y Gwynt.

Taith: hawdd

Man cyfarfod: desg wybodaeth yr Amgueddfa

Nodyn pwysig: cofiwch wisgo’n addas ar gyfer yr awyr agored. Gwisgwch esgidiau addas a chofiwch y gall y llawr fod yn wlyb, llithrig ac anwastad. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun.

Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch yr Amgueddfa ar 0300 111 2 333.

Stryd y Gwynt © Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg
Digwyddiadau