Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1012 Rhagfyr 2014 , 6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)

Caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng Nghapel hynafol Penrhiw o dan arweiniad Alun Guy a'r organydd Leighton Sault-Jones

Bydd cyfle i gael mins pei a gwin cynnes y gaeaf hanner awr o flaen llaw.

Hyd y digwyddiad un awr.

Ffoniwch TicketlineUk : 02920 230130

Prynwch ar-lein : www.ticketlineuk.com/event/st-fagans

Digwyddiadau