Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsWallace dros Ginio: Casgliadau Creaduriaid Cymru a Phren y Bywyd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Tachwedd 2013 , 1.05pm

Mae Dr Ben Rowson yn guradur gwlithod a malwod heb ei ail, a bydd yn cynnal sgwrs i’r teulu cyfan am esblygiad a choeden deulu bywyd ar y ddaear. Bydd yn esbonio pwysigrwydd casgliadau amgueddfa i olrhain hanes y goeden a sut y byddwn ni’n darganfod brigau a changhennau newydd o hyd. Dangosir esiamplau o waith bob dydd Amgueddfa Cymru.

Alfred Russel Wallace
Digwyddiadau