Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Tachwedd 2013 , 1.05pm

Dewch tu ôl i’r llenni i weld y casgliadau hanes natur.

Casgliad Planhigion Ffosil David Davies

Cyfle i ymwelwyr weld Casgliad David Davies, un o’r casgliadau pwysicaf yn Ewrop o ffosilau planhigion carbonifferaidd. Fel adnodd amhrisiadwy o dystiolaeth am newid hinsawdd a llystyfiant trofannol 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl, mae’n taflu goleuni pwysig ar yr hyn sy’n digwydd i’r hinsawdd heddiw

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.

Digwyddiadau