Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDydd Gŵyl Dewi

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
1 Mawrth 2014 , 11am - 4pm

Dathliad ychydig yn wahanol i’r arfer!

Anghofiwch am gennin Pedr a gwisg draddodiadol, dewch i’n gŵyl wahanol ni a rhoi tro ar ein cystadleuaeth taflu cennin, cystadleuaeth bwyta bara brith, a dylunio gêm Gymreig.

Heb anghofio’r traddodiadol, byddwn ni’n coginio cacennau cri, yn creu defaid ffelt a bydd ein draig Decimus yn galw draw i danio’ch dychymyg!

Digwyddiadau