Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDatganiad Gala Canmlwyddiant Britten

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Tachwedd 2013 , 7.30pm

Llŷr Williams, piano

Bydd y Cyngerdd mawreddog hwn gan y pianydd enwog o Bentrebychan yn dathlu union ganmlwyddiant genedigaeth Benjamin Britten ar ddiwrnod Santes Cecilia ym 1913. Bydd yn adlais o gyngerdd gan y cyfansoddwr o fri a gynhaliwyd yn Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym 1967.

I archebu trocynau ewch i wefan Gŵyl Gregynog, trwy alw 01686 207100, neu bydd tocynnau at gael ar y drws.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata (Sonata (i’w gadarnhau)
Frank Bridge (1879-1941)
Sonata (1921/4)
Lento ma non troppo – Andante ben moderato – Allegro energico
Andante ben moderato
Lento – Allegro ma non troppo

EGWYL

Benjamin Britten (1913-1976)
Holiday Diary, Op. 5
Early morning bathe
Sailing
Funfair
Night
Night Piece (Notturno)
Franz Schubert (1797-1828)
Ffantasi yn C fwyaf, D. 760, ‘Wanderer-Fantasie’

'Athrylith meistrolgar . . . craffter treiddgar' (Guardian)

www.llyrwilliams.com

Digwyddiadau