Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

Digwyddiad“Awn am Dro” with Sali Mali & Hei di Ho

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin 2013 , 11am

Hwyl a cherdd i bobl bach!

Dewch i ganu hwiangerddi, i chwarae offerynnau a chwythu swigod yn Sain Ffagan gyda  Sali Mali a Hei-di-ho.

Cyfle i chi a’ch teulu fynd am dro a cofwich ddod a phicnic gyda chi!

Mae sesiynau hei-di-ho yn galluogi rhieni/gofalwyr i gael hwyl gyda’i gilydd wrth dod yn gyfarwydd a phrofiadau chwarae creadigol drwy gyfrwng y Gymraeg

Sali Mali
Digwyddiadau