Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaWorktown: Lluniadau Falcon Hildred

Amgueddfa Lechi Cymru
22 Gorffennaf 201326 Ionawr 2014

Arddangosfa o waith oes yr artist Falcon Hildred, sy'n dogfennu tirweddau ac adeiladau diwydiannol Cymru a Lloegr.

Dyma arddangosfa bartner rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Ironbridge Gorge Museum Trust Limited, a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Falcon Hildred © Yr artist
© Yr artist
Digwyddiadau