Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTu Ôl i'r Llenni: Archaeoleg

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Medi 2013 , 1.05pm

Bathodynnau a Chofroddion Pererindota

Ystafell Astudio Arteffactau.

Dewch i ddysgu mwy am ymchwil ddiweddar ar wrthrychau defosiynol bach a ganfuwyd yng Nghymru a'r hyn maent yn ei ddatgelu am bererindota ac ofergoeledd Canoloesol.

Mae'n bosibl y bydd rhai teithiau'n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, e-bostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.

Digwyddiadau